Univerzita na ně z evropských zdrojů získala téměř dvoumiliardovou podporu.

„Vybudováním této infrastruktury posuneme výzkum a výuku na fakultě o úroveň výš,“ uvedl rektor UP Miroslav Mašláň při slavnostním poklepání na základní kameny.

Ústav molekulární a translační medicíny (Biomedreg) je zaměřen především na výzkum nádorových a infekčních onemocnění, vývoj nových diagnostických postupů a léků.

„Samotná stavba ústavu představuje investici okolo 200 milionů korun, dvakrát tolik peněz půjde na přístrojové vybavení laboratoří. Vzniká špičkové vědecké centrum vybavené nejmodernějšími technologiemi. Již v prvním roce formální existence ústavu jeho vědečtí pracovníci vyprodukovali řadu špičkových publikací a několik patentů,“ uvedl ředitel ústavu Marián Hajdúch.

Pro vedení Fakultní nemocnice Olomouc znamená dostavba Teoretických ústavů zkvalitnění a zpříjemnění výuky, ale také příliv nových studentů, ze kterých by mohli být vynikající lékaři. Své schopnosti by pak mohli uplatnit hlavně v olomoucké nemocnici.

„Z pohledu Biomedicínckého centra, je to věc, která zvyšuje prestiž celé Fakultní nemocnice. To, že tady je centrum kde bude výzkum na vysoké úrovni, úzce propojený s klinickým výzkumem, to znamená, že bude aplikovaný přímo v medicínské praxi, je strašně důležité. Myslím si, že je dobře, že nevzniká někde na okraji Olomouce, ale v areálu nemocnice,“ podotkl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Radomír Maráček.

Model centra BIOMEDREG - vpravo dole - a dostavby Teoretických ústavů - vlevo
Model centra BIOMEDREG - vpravo dole - a dostavby Teoretických ústavů - vlevo
Vizualizace nového  vědecko-výzkumného pracoviště LF UP
Vizualizace nového  vědecko-výzkumného pracoviště LF UP
Vizualizace Ústavu molekulární a translační medicíny (Biomedreg)
Vizualizace dostavby teoretických ústavů LF UP Olomouc

Vizualizace dostavby Teoretických ústavů

Ústav do konce roku, dostavba příští léto

Dostavbu teoretických ústavů, které lékařské fakultě slouží od 50. let minulého století, si vyžádal kapacitně i technologicky nevyhovující stav historické budovy. Během dvou let vedle starého objektu vznikne nová budova o celkové ploše 16.443 metrů čtverečních.

„Mnohokráte jsme již zdůrazňovali, že prostory ve starých Teoretických ústavech jsou naprosto nedostačující, nevyhovující. I když v poslední době se nám podařilo tuto budovu rekonstruovat. Výrazně se rozšíří prostor pro výuku, bude zde spousta nových poslucháren, staré Teoretické ústavy se propojí s novou částí, přibude aula, kterou jsme postrádali. Především tam budou laboratoře, ve kterých budou studenti jak magisterských tak i doktorských studijních programů dělat své práce edukační i výzkumné,“ řekl děkan fakulty Zdeněk Kolář.

Na dostavbu univerzita získala přes 798 milionů korun, z toho asi 679 milionů korun činí evropská dotace.

Výstavba ústavu má být ukončena letos v prosinci, dostavba Teoretických ústavů v srpnu 2012.

(čtk, paš)