Zastupitelé v minulém týdnu rozhodli, že na menší z jezer dojde nejdříve za 15 let, až těžaři ukončí dobývání suroviny na druhé ploše.

Pro firmu jsou Pňovice i tak velmi atraktivní lokalitou.

Štěrkopísek by chtěla z ložiska u obce odebírat počátkem roku 2018, jakmile získá všechna potřebná povolení.

Chystané pískovny u Pňovic. Oproti původnímu plánu se těžba v lokalitě Studýnky odsouvá

close Plánovaná těžba u Pňovic zoom_in

Rekreační pískovna až později

Projekt o spolupráci podepsala obec s investorem před deseti lety.

Počítá s vytěžením dvanáctihektarové (lokalita Studýnky) a více než šestnáctihektarové plochy (lokalita Boudy), z nichž menší chtěla obec využít pro rekreaci.

Větší jezero by pak sloužilo jako rezerva pro výrobu pitné vody.

„Zastupitelstvo se usneslo, že se realizace obecního rybníku odsune až na dobu po skončení vytěžení pískovny," informoval starosta Pňovic Radovan Šnábl.

Jde o dvanáctihek­tarovou plochu v lokalitě zvané Studýnky.

„Až se dokončí a zrekultivují Boudy, druhá pískovna, bude obec znovu uvažovat o lokalitě Studýnky," sdělil.´

Táhnout obě akce by byl problém

Důvodem je podle starosty riziko spojené s velkou zátěží pro obec v případě, že by se obě lokality těžily zhruba ve stejnou dobu.

„Táhnout obě akce by mohlo být velmi problematické," dodal.

„Jestli se k lokalitě Studýnky obec vrátí, rozhodne až na základě zkušeností s těžbou v lokalitě Boudy," dodal s tím, že obec by se v budoucnu musela starat o tři vodní plochy.

Záměr těžby štěrkopísku u Pňovic je v současnosti posuzován vzhledem k dopadům na životní prostředí.

Na přelomu roku k němu podávali připomínky i místní obyvatelé. Sepsali jich několik.

„V dědině je spousta lidí přesvědčena o tom, že by se písek kopat neměl, ale oficiálně jich podalo námitku jen několik," uvedl Radovan Šnábl.

Začnou možná už příští rok

Místní vyjádřili obavy například z dopravní zátěže.

„Už tak starší domky u silnice praskají a cesta je nově spravená," shodly se vloni Vlasta Pechrová a Bohuslava Podhorová.

O vodu ve studních a případné hydrologické změny se nestrachují.

„Voda ve studních je tak rezavá, že se nehodí ani pro dobytek, a pitnou máme z obecního vodovodu, kde je kvalitní a zdroj je vydatný," uvedla Marie Grusová.

Pro společnost ZAPA beton jsou Pňovice atraktivní lokalitou i poté, co se obec svých plánů prozatím vzdala.

„Že se odsunou Studýnky, to náš zájem nemění. Stále je to pro společnost zajímavé," sdělil Jörg Wild, ředitel sekce lomů a pískoven.

Předpokládá, že pokud by veškeré povolovací procesy postupovaly bez větších problémů, mohlo by se u Pňovic těžit od roku 2018.

„Zatím probíhá EIA, kterou potřebujeme pro územní a následně stavební a báňské povolení. Pokud půjde vše hladce, dejme tomu, že by nám všichni fandili, můžeme začít snad na konci roku 2017," uvedl.

Dobývání pod hladinou jezera

Dobývání štěrkopísku pro výrobu betonu bude firma provádět pod hladinou vody v těžebním jezeře, které tímto dobýváním postupně vznikne.

Veškerý vytěžený štěrkopísek využije společnost ZAPA beton pro vlastní potřebu – výrobu betonu v závodech v Olomouci a Těšeticích.

Maximální roční těžbu stanovila firma na 270 tisíc tun s tím, že reálný objem může být v prvních letech zhruba poloviční a bude se odvíjet podle potřeb na trhu.

Ukončení těžby, včetně biologické rekultivace, plánuje na rok 2031.