Více než hektarovou plochu parkové zeleně, která začíná v těchto dnech vyrůstat, lidé najdou v těsném sousedství pískovny Hamrys na pomezí Nových Sadů a Slavonína.

„Na počátku projektu byly podněty od místních občanů. Lokalita vedle pískovny Hamrys je k účelu vybudování rekreační zelené plochy ve spojení s vodní plochou a cyklostezkou optimální, proto jsem takovou myšlenku podpořil,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček, který vznik projektu inicioval.

„Na základě kvalitně zpracované dokumentace už zahajujeme přípravné práce, konkrétně jde o terénní úpravy,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Desítky stromů, stovky keřů

Vybudování parku je rozděleno do dvou etap.

„V první etapě je zahrnuta příprava pozemku pro výsadbu, tedy terénní práce, urovnání povrchů a osetí travním osivem,“ dodal Petr Loyka a doplnil, že ve druhé etapě tam bude vysazeno 62 vzrostlých stromů různých druhů a 466 kusů keřů.

Veškeré práce provádí odborná zahradnická firma. Dokončeny budou v letošním roce s ohledem na klimatické podmínky.

O zřízení nového parku rozhodla Rada města Olomouce již před několika měsíci a čekalo se jen na dokončení projekčních příprav a žně, protože dotčenou část pozemku původně obhospodařovalo zemědělské družstvo.

Celková cena je 743 tisíc korun, údržba všech vegetačních ploch po výsadbě pak činí 406 tisíc korun.