Stavební práce poblíž tržnice začaly loni, skončit by měly letos v srpnu. Definitivně hotovo bude zhruba na konci října, až po vypsání a realizaci veřejné zakázky na dodávku mobiliáře.

„Vnitřní prostory jsou kompletně rekonstruovány a předělávány. Proměnu mají na svědomí architekti z mladého a moderního ateliéru Ječmen, a na výsledku je to znát,“ uvedla mluvčí Univerzity Palackého Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Budově se částečně vrací její historická podoba z 19. století. Vchodové dveře se přemístily na roh Kateřinské a Aksamitovy ulice. Nároží obohatila věžička, jejíž okýnka osvětlují nově vzniklou kapli uvnitř.

Architekti zviditelnili nároží

Právě ke zviditelnění nárožní části exteriéru architekti směřovali nejvíce pozornosti. Štít zdobí helmice, která tam již dříve bývala.

„Udělali jsme to volnou formou. Nejde o kopii, ale o interpretaci novogotického umění. Přibyly i dvě atiky,“ řekl Lukáš Blažek ze studia Ječmen.

Ze společenského prostoru za vstupními dveřmi vede do čtyř pater schodiště se světlíkem. Strop obsahuje asi kubík hlíny a z terasy nad ním vyrůstá jabloň.

„Z nádvoří je vidět na fasádě prosklený a oplechovaný arkýř připomínající prvek z 19. století. Vede přes dvě patra,“ doplnil Blažek.

Někdejší kolej má od Metropolitní kapituly pronajatou Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

„Potřebujeme prostor, kde by mohli být všichni naši doktorandi a vědečtí pracovníci pohromadě. Nyní jsou rozesetí po různých místech, mimo jiné v pronajatých prostorách na třídě 1. máje, které budeme moci po kolaudaci budovy v Kateřinské ulici uvolnit,“ vysvětlil v minulosti děkan fakulty Peter Tavel.

Celý projekt i s mobiliářem vyjde na zhruba 70 milionů korun.

„Rekonstrukce je placena z několika zdrojů. Z takzvaného jednotného dotačního portálu ISPROFIN putuje okolo 40 milionů. Dále jsou to centrální prostředky Univerzity Palackého a fondu Cyrilometodějské teologické fakulty,“ dodala Gabriela Sýkorová Dvorníková.