Ozbrojený konflikt propukl 24. února 2022, kdy ruský prezident Vladimir Putin zahájil invazi na Ukrajinu.

„Sešli jsme se, abychom prosili modlitbou za ukončení války na Ukrajině a za naplnění zasvěcení Ruska Panně Marii, za jeho obrácení a mír ve světě,“ promlouval k věřícím kněz Jiří Koníček.

Duchovní setkání s modlitbou za mír se uskutečnilo u mariánského sloupu v návaznosti na tradici modliteb, které církev a věřící konávali v dobách nebezpečí, pohrom, válek a epidemií. Pořádalo jej Hnutí duchovní obnovy národa.