Opletal byl jednou z prvních obětí nacistického teroru. Jeho pohřeb 15.listopadu provázela velká demonstrace, na niž z Berlína přišla odpověď Adolfa Hitlera v podobě rozhodnutí o uzavření vysokých škol na tři roky. Následovalo věznění a popravy.

„V noci na 17.listopadu došlo k obsazení studentských kolejí. Studenti byly zatčeni a odvlečeni do koncentračních táborů, bylo vyhlášeno stanné právo. Nacisté se snažili zlomit každý odpor v českém národě. Právě na Opletalovu památku a památku všem studentům umučených nacisty je 17.listopad vyhlášen za Mezinárodní den studentstva," opakovali pedagogové u pomníku na hřbitově v Nákle, na kterém je vyryto: „Zvedněte mou pochodeň svobody a ducha a neste ji hořící do celého světa. To pro čest lidství."