Vodní dílo Hanušovice se objevuje v různých strategických dokumentech řadu let. 

Ve třetím čtvrtletí letošního roku chce Povodí Moravy nechat k tomuto záměru vypracovat technicko-ekonomickou studii za zhruba dva a půl milionu korun. Jejím cílem bude posoudit zásadní aspekty případné výstavby vodního díla.

„Studie by měla posoudit mimo jiné dopady na současný stav území a stavby v něm, na jakost vody a socioekonomické dopady. Součástí studie by měl být též legislativní rozbor a finanční analýza," sdělila mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Studie by měla porovnat různé velikosti vodního díla a případně doporučit nejvhodnější variantu.

S možností stavby přehrady již počítají Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje.

Lokalita potenciálního vodního díla je v něm zanesena jako územní rezerva pro plochu pro akumulaci povrchových vod.

Zda a v jakém rozsahu přehrada vznikne, v tuto chvíli není jasné. Určité vodítko dává čtyři roky starý dokument ministerstev zemědělství a životního prostředí.

Podle něj by přehrada v těchto místech mohla mít objem až 135 milionů metrů krychlových, což odpovídá objemu vodní nádrže Vranov.

V tomto parametru by byla sedmá největší v Česku.

Přehrada by s největší pravděpodobností zatopila hanušovický kamenolom, železnici do Starého Města nebo osadu Vlaské

Přehrada by s největší pravděpodobností zatopila hanušovický kamenolom. Autor: DENÍK/Petr Krňávek

Hráz nad kamenolomem

Podle dokumentu by se hráz přehrady měla nacházet pod hanušovickým kamenolomem.

Samotné město by voda nezasáhla, jedna větev nádrže by ale mohla dosahovat až k Podlesí, druhá až k Chrasticím.

Voda by zatopila osadu Vlaské, dvě hlavní silnice a dvě železniční tratě.

Nejvíce by se stavba přehrady dotkla Malé Moravy. Ta se záměrem vyslovila nesouhlas již v minulosti a odmítavé stanovisko drží stále.

„Nám by to zkomplikovalo veškerý život v obci. Zatopily by se příjezdové cesty do některých místních částí, obrovsky by se prodloužila doba dojezdu do Hanušovic a do Šumperku," objasnil postoj obce starosta Malé Moravy Antonín Marinov.

Přehrada by s největší pravděpodobností zatopila hanušovický kamenolom, železnici do Starého Města nebo osadu Vlaské

Pod vodou by zřejmě skončila i osada Vlaské. Autor: DENÍK/Petr Krňávek

Staré Město: Bylo by to neštěstí

Nadšení úvahy o stavbě přehrady nebudí ani ve Starém Městě.

„Pro Staré Město by to znamenalo silné znevýhodnění ve všech oblastech. Zmizelo by železniční spojení údolím řeky Krupé i hlavní přístupová cesta od Hanušovic. To by bylo neštěstí," řekl starosta Starého Města Jiří Kamp.

V červnu absolvoval na kraji jednání za účasti představitelů Povodí Moravy, kde se na problematiku přehrady dotazoval.

„Řekli nám, že záměr vyloučený není, ale v dohledné době by se nic dělat nemělo. Bohužel současná vedra a sucha nahrávají tomu, že se tyto záměry mohou oprášit a třeba se i uskuteční," uvažuje starosta Kamp.

Právě k řešení dopadů klimatických změn by měla přehrada nad Hanušovicemi přispět.

Fungovala by především jako vodárenský zdroj pro horní a střední Pomoraví, sloužila by i k ochraně před povodněmi, akumulaci vody v obdobích sucha a pro energetické účely.

Povodí: Široká a otevřená debata

O problematice sucha v minulých dnech jednala i česká vláda.

„Navrhli jsme, aby se jednotlivá ministerstva a další instituce zaměřily hlavně na aktivity, které umožní zadržování vody v krajině, a na výstavbu vodních nádrží," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Mluvčí Povodí Moravy nicméně připomenula, že připravovaná studie je pouze prvotním ověřením, zda je u Hanušovic reálné s přípravami stavby přehrady pokračovat.

„Případný další postup při přípravě výstavby vodního díla bude spojen s širokou a otevřenou debatou s dotčenými orgány, samosprávami a odbornou i laickou veřejností," ubezpečila Gabriela Tomíčková.