Následně dojde ke zpevnění koryta lomovým kamenem a stabilizaci podélného sklonu potoka příčnými prahy. Rozsáhlé úpravy podle vodohospodářů zajistí převádění zvýšených průtoků.

Mrsklesy
Skládka v Mrsklesích je zlatý důl, obec vzkvétá a půjčuje lidem. To brzy skončí

„Roky tady na to nikdo nesáhl. Konečně se koryto pořádně vyčistí,“ komentoval místní čtyřicátník stavební práce v úseku dlouhém 1,1 kilometru. „Ano, objevili se kritici. Vadí jim kácení stromů. Až jim ale voda vlítne do baráku, budou mluvit jinak. Já i soused to vítáme,“ potvrdil muž z Dolánek, že ne všichni kácení listnáčů podél vodoteče přivítali.

Bermy s dřevěnými prahy

Povodí Moravy vysvětlilo, že v obci je především potřeba snížit míru zanášení koryta Dolanského potoka sedimenty, které omezují jeho kapacitu.

„To může být nebezpečné například kvůli převedení zvýšených průtoků během povodní. V toku navíc vytvoříme bermy a umístíme zde dvanáct příčných prahů ze dřeva,“ vysvětloval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Nový most přes Moravu v Komenského ulici (u Bristolu) v Olomouci. V pozadí most na Masarykově třídě. 24. ledna 2020
Most u Bristolu otevře naplno v únoru, záhy zavřou Masarykovu

„Výsledkem bude dostatečná kapacita i stabilizace koryta toku a zvýšení úrovně ochrany pozemků a staveb v jejich blízkosti před vznikem povodňových škod. Použitím prahů z přírodního materiálu podpoříme i ekologickou funkci vodního toku,“ sdělil.

Dvě stovky nových dřevin

Povodí Moravy ujistilo, že součástí úprav bude i výsadba dřevin vhodných pro výsadbu podél vodních toků. „Na předem určených místech vysadíme celkem 215 kusů dřevin, jako je olše lepkavá, jasan ztepilý, vrba hrotolistá, vrba košíkářská nebo trnovník akát. Kromě zvýšení funkce ochrany před povodněmi tak dojde také ke zlepšení biologické a estetické funkce vodního toku,“ popisoval Václav Gargulák.

Stavba dálnice D35 od Hradce Králové do Ostrova u Vysokého Mýta. Tam se provizorně napojí na státovku I/17 z Chrudimi do Vysokého Mýta
Stavba D35 se pomalu přibližuje k Moravě. Takto vypadá z výšky

Stromy budou podle vodohospodářů vysazeny podél vodního toku nad břehovou hranou tak, aby v případě zvýšených průtoků netvořily překážku v korytě potoka. Práce, které potrvají do května letošního roku, navazují na první etapu úpravy koryta Dolanského potoka v intravilánu obce, kterou vodohospodáři provedli v jarních a letních měsících roku 2018.

Celkové náklady činí 5,2 milionu korun. Akce je spolufinancována z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.