Nejen farnosti, ale i obce na to čekají přes dvacet let. Žádná porevoluční vláda totiž nedokázala rozlousknout problém majetkového vyrovnání s cír- kvemi. Teď se o to pokouší kabinet Petra Nečase.

„Není víkend, aby k poutnímu chrámu nepřijely autobusy s turisty. Potřebujeme větší parkoviště. Bohužel jsou problémy s tím, aby farnost získala pozemky,“ uvedl starosta Dubu nad Moravou Vítězslav Křesina.

Pro parkoviště je potřeba patnáct set metrů čtverečních.

„Jedná se však i o navrácení dalšího majetku – budovy, pozemky,“ dodal starosta.

V Dubu nad Moravou, stejně tak lidé v dalších obcích, doufají, že stát se letos s církvemi majetkově vyrovná a nedořešené restituce přestanou bránit jejich rozvoji.

34 hektarů má být vráceno

Majetek katolické církve zabavený v době komunistického režimu patří jednotlivým farnostem i řeholním řádům a kongregacím.

Arcibiskupství olomouckému, farnostem na území arcidiecéze a dalším subjektům patří na čtyřiatřicet tisíc hektarů historického majetku, který by měl být vrácen.

Jde převážně o lesy a zemědělskou půdu. Současná rozloha Arcidiecéze olomoucké se zhruba kryje s dvěma kraji – Olomouckým a Zlínským.

V roce 1948 ovšem zahrnovala celý sever Moravy, tedy dnešní Moravskoslezský kraj a okres Jeseník, z nichž v roce 1996 vznikla Diecéze ostravsko-opavská.

Majetek původně náležející Arcibiskupství olomouckému, ovšem ležící v těchto severních oblastech, patří nyní Biskupství ostravsko-opavskému.

„Předmětem naturální restituce má být výhradně majetek spravovaný státním podnikem Lesy České republiky a Pozemkovým fondem,“ vysvětlil mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Církev by podle jeho slov s nabytým majetkem naložila tak, aby z jeho výnosů mohla zajistit svou činnost alespoň v dosavadním rozsahu.

„Tedy aby se z něj uživili všichni duchovní i další zaměstnanci církevních institucí a aby mohl být financován provoz. Až u zbylé částky je možné uvažovat o dalším využití. Péče o památky a kulturní odkaz obecně k poslání církve patří a pečovat o ně samozřejmě budeme, nakolik to reálný výnos navráceného majetku umožní,“ uvedl.

Arcibiskubství: O prodeji neuvažujeme

Arcibiskupství v případě navrácení zabaveného majetku neuvažuje o tom, že by lesy nebo pozemky prodala. Chce je použít takovým způsobem, aby přinášely pravidelný zisk.

S obcemi zatím o případných převodech nemluvila.

„Jednání s obcemi a městy se samozřejmě nebráníme. O takových případech je ovšem třeba jednat individuálně. Zástupci obcí nás dosud s ničím takovým nekontaktovali,“ poznamenal mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka a zdůraznil, že úvahy o využití majetku jsou předčasné.

„Výsledky tohoto pokusu o majetkové narovnání se mohou ještě mnohokrát změnit,“ podotkl k aktuálnímu jednání vládní komise, která upřednostňuje právě naturální restituce.