Změna stavby, o níž požádal investor již vloni, zároveň podle Povodí Moravy přinese vyšší úroveň zabezpečení nábřežních zdí.

Investor rovněž ujistil obyvatele bytových domů u řeky, že vibrace neohrožují nemovitosti. Plyne to z dalšího posudku, který má podnik v ruce.

Namísto původně plánovaných 1100 pilot jich bude podle investora vyvrtáno 800. O větším průměru. Místo 600 milimetrů budou mít nové piloty průměr od 900 do 1200 milimetrů.

„Změnou dosáhneme nejen vyšší úrovně zabezpečení nové konstrukce nábřežních zdí, ale především minimalizujeme možnost vlivu stavby na nábřežní domy i okolní komunikace,“ vysvětlil investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Ujistil, že širší piloty nebudou znamenat větší hluk či vibrace. Z hlediska možného vlivu stavby na okolní domy tak dojde k výraznému snížení zátěže.

Šetrnost i vyšší stabilitu řešení prokázalo podle investora využití stejného postupu při vrtání pilot na pravém břehu, na kterém stavaři piloty s větším průměrem dokončili.

„Během provádění těchto vrtů byl ve zvýšeném režimu monitorován vliv prací na okolní nemovitosti, přičemž nebyl zaznamenán žádný negativní vliv na okolní zástavbu. Nyní stavební úřad povolil změnu průměru pilot i pro levý břeh, což umožní dokončit zbývajících 400 pilot,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Místní: Jsou k nám lhostejní

S obavami o narušování statiky domů a jejich stabilitu do budoucna se obracela na investora, zhotovitele i magistrát Společenství vlastníků jednotek z ulice Nábřeží na levém břehu Moravy.

Padlo kvůli tomu i trestní oznámení.  Lidé napadali nedodržení projektové dokumentace.

„Naše obavy z narušení konstrukcí jsou naprosto oprávněné. Přístup investora, zhotovitele, úřadů i politiků vůči nám je naprosto lhostejný,“ poukazovala Zdenka Tkadlečková z Občanského sdružení Nábřeží.

Policie však nezjistila nic, co by mohlo nasvědčovat tomu, že by byl spáchán trestný čin. Uzavřela, že rozsáhlá stavba běží podle projektové dokumentace a zvolená preventivní opatření jsou dostatečná.

"Nejpřísněji střežené místo v zemi"

Že budování pilotové stěny nepoškozuje okolní zástavbu, nyní opírá Povodí Moravy o další znalecký posudek.

Podle investora potvrdil, že vliv provádění pilotové stěny nemá negativní vliv na stavby a domy v blízkosti probíhající stavby.

„Vycházíme vstříc obyvatelům i nad rámec běžných postupů. Nechali jsme zpracovat nejen několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení, ale v místě stavby probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace. Dosavadní měření nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel, žijících v blízkosti staveniště, ani na jejich majetek,“ ujišťoval Bělaška.

Povodí Moravy bude monitorovat stavbu ještě tři roky po dokončení protipovodňových opatření.

„Množství a intenzita geotechnického monitoringu dělá ze stavby protipovodňové ochrany jedno z nejpřísněji střežených míst v zemi,“ uvedl mluvčí Chmelař.