Provizorní přemostění u Bristolu bude dlouhé 61 metrů a široké 7,2 metru a chodci se na něj přesunou před tím, než Povodí Moravy zbourá frekventovaný most Komenského kvůli rozsáhlým protipovodňovým opatřením za stovky milionů korun.

Práce na nejsledovanějším olomouckém staveništi začaly po Velikonocích, kdy dopravu v této části města přiškrtily první uzavírky.

„Výstavba lávky pro pěší začala přípravnými pracemi, v rámci kterých došlo k odhumusování a odkopání stávajících svahů koryta. Dále bude probíhat příprava ploch a osazení panelových ploch, na kterých budou stát podpěry,“ popisoval mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař.

Následně dojde k zasunutí nosné konstrukce, zhotovení speciální konzoly pro inženýrské sítě a provedení takzvané mostovky.

„Před samotným zprůchodněním lávky ještě proběhne přemístění inženýrských sítí na lávku a provedení ledolamu,“ vysvětloval, co mohou Olomoučané pozorovat vedle mostu Komenského.

Autem přes most ještě měsíc

Lávka bude mít speciální ocelovou nosnou konstrukci. Ležet bude na podpěrách. Jako ochranu proti podemletí udělá firma lemující železobetonový práh.

„Jako nosná konstrukce provizorní lávky bude použita konstrukce Bailey Bridge, která se běžně využívá jako provizorní přemostění právě při uzavírkách mostů kvůli rekonstrukci,“ zasvěcoval Chmelař do způsobu provedení dočasné spojnice obou břehů.

Most v Komenského ulici zůstane otevřen do 20. května, následně bude individuální doprava odkloněna. Autobusy po něm budou jezdit do 27. června.