Nechalo si přepočítat původně navržené stěny a na kritických místech provede změnu.

Ta podle investora přispěje ke zvýšení bezpečnosti nábřežních zdí a sníží vliv stavby na okolní domy, protože dělníci provedou méně vrtů.

Obyvatelé bytových domů u řeky se obávají vlivu rozsáhlé protipovodňové stavby na nemovitosti.

„V žádném případě nejde o to, že by byl původní návrh špatný a ohrožoval bezpečnost. Ve všech fázích přípravy a realizace bylo zpracováno několik nezávislých posudků a vybrán byl vždy ten, který nastavoval nejpřísnější kritéria,“ vysvětloval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Původní návrh pilotové stěny z dokumentace pro stavební povolení byl zpracován v roce 2011 podle dříve platných norem a předpisů.

„V průběhu zpracování následné realizační dokumentace stavby bylo nutno provést přepočet dle současných moderních požadavků na provádění staveb,“ vysvětloval změnu.

Z posouzení statiky vyplynulo, že je zapotřebí v některých kritických místech zvětšit průměry vrtaných pilot a upravit délku vetknutí včetně výztuže takzvanými armokoši.

Příprava pro vytvoření náplavky

Změna obsahuje konstrukce na pravém břehu Moravy a v délce 29 metrů před mostem Komenského na levém břehu.

Pilot bude méně, protože budou větší.

„Stavba se tímto zrychlí. Zároveň bude pilotová stěna masivnější a tím pro okolní domy zajistí ještě větší bezpečnost. Samotné zrychlení postupu zkrátí hlukové zatížení v rámci této fáze stavby protipovodňové ochrany z důvodu menšího množství vrtaných pilot,“ uvedl mluvčí podniku Petr Chmelař.

Postup prací zůstává stejný, tedy nejdříve vznikne vrt, který dělníci vybetonují a po zatvrdnutí vytvoří masivní pevnou stěnu.

„Tímto zajistíme koryto řeky i domy na nábřeží tak, aby mohlo proběhnout bezpečné odkopání stávajícího koryta a jeho rozšíření umožňující vznik samotné náplavky,“ popisoval Chmelař.

Místní zvažují trestní oznámení

Rozsáhlé práce provázené hlukem, otřesy a vibracemi, které jsou citelné v blízkých obytných domech, podle místních mohou narušit statiku stoletých domů na nábřeží.

„Jsou to rány, otřesy, auta jezdí těžce naložena, dělá se pátek svátek. Pokud vše přetrpíme a něco se nesesype hned, kdo nám zaručí, že se narušení neprojeví následně, za pár let? Ulice stojí na píscích a jde o obrovský zásah,“ popisovala jedna z obyvatelek domu na Nábřeží 9.

Podle Zdeňky Tkadlečkové z Občanského sdružení Nábřeží změny v opěrných konstrukcích neochrání domy v ulici Nábřeží.

„Ušetřeni nebudeme ničeho. Nemá to nic společného s tím, že nebudeme mít vibrace a hluk. Dělají už i v neděli, nerespektuje se nic. Tisíc lidí, kteří trpí a jejichž majetek je ohrožen, nikoho nezajímá. U stavebního úřadu jsme napadli technickou dokumentaci, nedošlo ke statickému zajištění budov. Dnes jsem poslala stížnost na hygienu kvůli soustavnému hluku a vibracím. Nerespektuje se nedělní klid. Už uvažujeme o trestním oznámení,“ uvedla v úterý.

Podle harmonogramu

Podle Povodí Moravy stavba běží dle harmonogramu. Do konce roku bude firma vrtat piloty na pravém břehu a budou zřízeny přístupové cesty a plošiny pro vrtání pilot pod základy opěr mostu v ulici Komenského.

„Budou pokračovat zemní práce v rámci modelace budoucího terénu v části od soutoku s Bystřicí po soutok s Mlýnským náhonem i práce na přeložkách kanalizace a vodovodu na levém břehu Moravy,“ vyjmenovával Chmelař práce naplánované do konce letošního roku.