Prostranství před svatostánkem se na základě žádosti Arcibiskupství olomouckého přejmenuje na návrší Jana Pavla II.

Přesto, že si farář bude muset měnit trvalé bydliště v občanském průkazu, je z nového pojmenování prostranství nadšený.

„Jsem velice rád, že se návrší pojmenuje právě takto. Když před dvaceti lety Svatý otec zavítal na Svatý Kopeček, byla to velká událost. Na návštěvu jsem tenkrát přijel ještě jako bohoslovec z kláštera a vítal ho spolu s dalšími zástupy věřících," řekl farář.

Původně navrhli park

O pojmenování náměstí před bazilikou jednala městská rada a konečné slovo bude mít zastupitelstvo, které návrh musí schválit.

„Na základě žádosti arcibiskupství se tímto návrhem zabývala kulturní komise, která ovšem původně navrhla název park Jana Pavla II.," prozradil náměstek primátora Pavel Urbášek.

„Po jednáních s komisí městské části a s představitelem farnosti Bernardem Petrem Slabochem jsme došli k návrší Jana Pavla II.," popsal zrod názvu náměstek primátora Pavel Urbášek.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner a papež Jan Pavel II. na setkání s mládeží na Svatém Kopečku

Papež Jan Pavel II. na setkání s mladými lidmi u baziliky na Sv. Kopečku v květnu 1995. Foto: ČTK

Svatý Jan Pavel II.

Pojmenování by však podle faráře Bernarda Petra Slabocha mohlo projít malými změnami.

„Byl bych rád, kdyby se před jméno Jana Pavla II. dostalo ještě slovo ‚svatý', aby se mu tak dostalo všech poct, které mu patří. O tom budeme zřejmě ještě diskutovat," doplnil farář.

Přejmenována bude i malá část Sadového náměstí, to se ovšem dotkne jen římskokatolického farního úřadu a sídla Matice svatokopecké. Větší část Sadového náměstí si ponechává původní název.

Zástupy mladých

Olomouc navštívil tehdejší papež Jan Pavel II. před dvaceti lety, kdy kanonizoval blahoslavenou Zdislavu z Lemberka a Jana Sarkandra.

Zavítal tehdy i na Svatý Kopeček, před bazilikou se tam setkal se zástupy mladých lidí.

Bazilice předcházela kaple zasvěcená Panně Marii, která byla postavena v letech 1629 až 1633 a vzápětí vyhořela. Základní kámen nového chrámu byl položen v roce 1669, stavbu posvětili o deset let později.

Papež Jan Pavel II. před 20 lety navštívil Olomouc. Připomeňte si to na FOTOGRAFIÍCH