Ti pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci přibližně 700 000 uživatelů z řad seniorů, osob se zdravotním postižením či osob ohrožených sociálním vyloučením, a to formou, která zachovává lidskou důstojnost, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

S Týdnem sociálních služeb ČR je již tradičně spojen také Den otevřených dveří, do kterého se 11. a 12. 10. zapojí na 400 zařízení sociálních služeb po celé republice, a řada místních a regionálních doprovodných aktivit.

Výběr ze Dnů otevřených dveří na Olomoucku

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Osobní asistence, Sociální rehabilitace, Sociálně-právní poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek, Lužická 7, Olomouc 77900
Od: 9:00 - Do: 17:00 Středa

Domov seniorů POHODA Chválkovice p.o., domov pro seniory, chráněné bydlení, Švabinského 3, Olomouc
Od: 8:00 - Do: 16:00 Středa

Sociální služby pro seniory Olomouc - Centrum denních služeb, denní pobyt; hygienická péče, Rooseveltova 384/88a, 779 00 Olomouc
Od: 9:00 - Do: 17:00 Úterý

Sociální služby pro seniory p.o. Olomouc , chráněné bydlení, Zikova 618/14 770 10 Olomouc
Od: 9:00 - Do: 17:00 Úterý

Sociální služby pro seniory Olomouc, p.říspěvková organizace, pečovatelská služba, Zikova 618/14, Olomouc
Od: 9:00 - Do: 16:00 Úterý Středa

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace, pečovatelská služba, Zikova 618/14, Olomouc
Od: 9:00 - Do: 17:00 Úterý

Poradna NRZP ČR pro Olomoucký kraj, odborné sociální poradenství, Slovenská 5, Olomouc
Od: 9:00 - Do: 16:300 Středa

OS Pamatováček-ČALS, denní stacionář, sociální poradenství, Karafiátová 5, 779 00 Olomouc
Od: 7:00 - Do: 16:00 Středa

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, pečovatelská služba, azylový dům pro muže a ženy, noclehárna, domov pro matky s dětmi v tísni, Gymnazijní 237, Malé Novosady 406, Uničov
Od: 8:00 - Do: 17:00 Středa

Sociální služby Šternberk, p.o., Pečovatelská služba, Domov pro seniory, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Azylový dům pro matky s dětmi, Komenského 40,785 01, Šternberk
Od: 9:00 - Do: 15:00 Úterý

Další akce a vše ostatní k Týdnu sociálních služeb najdete zde: www.tyden-socialnich-sluzeb.cz