„Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. Naším cílem je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby jejich dítě mohlo vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči," informovala předsedkyně Společnosti pro ranou péči Pavla Matyášová.

Každý rok se do osvětové kampaně Týden rané péče zapojují poskytovatelé sociální služby raná péče po celém území České republiky.

V týdnu od 7. do 13. listopadu 2016 se může veřejnost účastnit mnoha akcí, dní otevřených dveří, diskuzí, kulatých stolů, charitativních koncertů, zážitkových seminářů, výstav a mnoha dalších.

V Olomouci bude například celý týden v Galerii Šantovka výstava fotografií s názvem Nikdy není příliš brzy, což je i motto letošního ročníku.

V úterý 8. listopadu se olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči otevře široké veřejnosti a například v neděli 13. listopadu se láká Divadle na Šantovce na pohádku. Více informací je uvedeno na www.ranapece.cz