Ti, kdo na odejdou z práce na vlastní žádost bez závažných důvodů, dostanou jen 45% průměrného měsíčního výdělku. Žadatelé, kteří dostali od zaměstnavatele odstupné, se zase podpory dočkají až poté, co odstupné "vyčerpají".

„Uchazeči o zaměstnání, kterému bude příslušet z posledního zaměstnání odstupné, odbytné nebo odchodné, se poskytování podpory v nezaměstnanosti odloží až po uplynutí období, jež odpovídá poskytnutému odstupnému. Skončí-li například pracovní poměr posledního ledna 2011 a bude poskytnuto tříměsíční odstupné, může být podpora v nezaměstnanosti přiznána nejdříve od prvního května 2011,“ uvedla Daniela Bílá z olomouckého úřadu práce.

Ti, kteří přijdou žádat o podporu po ukončení pracovního poměru na vlastní žádost či dohodou se zaměstnavatelem, mohou čekat mnohem menší výplatu hmotného zabezpečení.

Namísto obvyklých 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku, které dostávají lidé v prvních dvou měsících v evidenci úřadů práce, od ledna budou pobírat méně než jeho polovinu, a to po celou dobu podpory.

„Běžně činí procentní sazba první dva měsíce 65 procent, další dva měsíce 50 procent a zbývající dobu 45,“ připomněla Bílá.

Právě i kvůli tomuto faktu očekávají úřady práce v prosinci větší příliv nezaměstnaných a nezaměstnanost se pravděpodobně opět zvětší.

„I to se podepíše ve statistikách z konce roku, protože velká část lidí bude chtít čerpat peníze podle stávající legislativy, která se změní úderem silvestrovské půlnoci,“ oznámil na poslední tiskové konferenci o vývoji nezaměstnanosti začátkem prosince Jaroslav Mikšaník, analytik a prognostik trhu práce při Úřadu práce v Olomouci.

Lidé, kteří jsou souběžně v evidenci úřadu práce a přitom zastávají takzvané nekolidující zaměstnání, o podporu přijdou úplně.

„Po dobu výkonu takového zaměstnání nebude podpora v nezaměstnanosti poskytována,“ potvrdila Bílá.

K takzvanému nekolidujícímu zaměstnání patří výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Průměrná výše podpory v Olomouckém kraji za tři čtvrtletí letošního roku byla v rámci Olomouckého kraje na částce 5377 korun. Informace přinesl internetový deník Týden.cz.

Průměrná podpora v republice přitom činí 5690 korun. Celkově v rámci hejtmanství stát ve stejném období vyplatil nezaměstnaným v podpoře téměř 190 milionů korun.