„Je to nádherné místo a kostel je překrásný. Jezdíme sem často, a když jsme se dozvěděli, že se podařilo získat peníze na opravu, byli jsme zvědaví. Tak jsme tady,“ usmívali se manželé Řezníčkovi ze Zlína.

„Řemeslníci zrovna balili náčiní, ale vidíme, co už se opravuje. Bude to nádhera. Těšíme, se až budou práce dokončeny,“ uvedli na závěr páteční cesty na oblíbené poutní místo, které bylo v letošním roce prohlášeno za národní kulturní památku.

Během oprav je kostel přístupný.Část interiéru již zakrývá lešení. Práce probíhají nejen v samotné bazilice, ale i dalších částech areálu. V plánu je obnova nově Svatých schodů, řemeslníci se pustí do práce v pravém dvorním křídle kláštera, v historických sálech nebo v ambitech.

„V rámci obnovy je plánována oprava vnitřních omítek i fasád větší části areálu, rekonstrukce oken a dveří, budou zde rekonstruovány elektroinstalace, vytápění, osvětlení i ozvučení v objektu,“ informoval Libor Šturc, kurátor uměleckých sbírek Královská kanonie premonstrátů na Strahově.

„Převážnou část prací ovšem představují odborné restaurátorské práce na sochařských i malířských uměleckých dílech, podlahách, vitrážích, rekonstruovány budou oltáře, kazatelna ale také například historický mobiliář z reprezentačních částí rezidence,“ sdělil.

Projekt nezapomněl ani na hlavní nádvoří s ambity a zahradou. Vedle stavebních rekonstrukcí se zde plánuje odstranění novodobých a nevyhovujících povrchů a nahrazení jinými, lépe odpovídajícími historické podstatě i významu objektu. V plánu je i osazení venkovní plochy novými vegetačními prvky i revitalizace trávníku.

„Prostor bude opatřen mobiliářem historizujícího typu tak, aby mohl být užíván veřejností. Součástí úprav je i restaurování monumentálního kamenného sousoší sv. Norberta z roku 1753, které je nyní v havarijním stavu. Díky kompletní rekonstrukci nádvoří tak budou moci návštěvníci využívat nové přístupové plochy do poutního areálu,“ popisoval Libor Šturc.