Podle údajů Českého statistického úřadu strávili turisté v ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje v součtu 2,3 milionu nocí. Lepší čísla doposud statistici nezaznamenali.

Počet hostů se v regionu zvedl o 8,8 procenta a počet přenocování o sedm procent.

Jedná se o nejvyšší nárůst v porovnání s ostatními kraji České republiky, včetně Prahy.

Mezi všemi ubytovanými bylo 612,5 tisíc hostů domácích, takzvaných rezidentů, a 148,9 tisíc hostů ze zahraničí - nerezidentů.

„Počet rezidentů se meziročně zvýšil o 9,6 procenta, počet nerezidentů o 5,3 procenta,“ informoval v pátek Jiří Frelich z Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Olomouci.

Ačkoliv počet zahraničních hostů vzrostl na nejvyšší hodnotu od revize statistiky cestovního roku v roce 2012, jejich podíl klesl na hodnotu nejnižší.

„Důvodem bylo vyšší tempo počtu ubytovaných Čechů,“ vysvětlil Frelich.

Nejvíc přibylo Rusů a Poláků

Za krásami Olomouckého kraje nejčastěji zavítali sousedé ze Slovenska a Polska, který jen vloni bylo 29,8 tisíc a 27,1 tisíc. Následovali Němci (17,7 tisíc) a Rusové (11,8 tisíc).

„Podíl hostů ze sousedních zemí mezi všemi nerezidenty činil 54,1 procenta,“ sdělil Frelich.

Nejvíce v porovnání s předchozím rokem přibylo Rusů a Poláků.

„Růst návštěvnosti byl dále sledován u hostů ze Slovenska, Ukrajiny, Španělska, Litvy a Číny. Naopak úbytek byl zaznamenán u Rakušanů, Italů a nejvíce u Němců,“ uvedl Frelich.

Největší nárůst mezi kraji

V roce 2019 strávili hosté v hotelích, penzionech či kempech na území Olomouckého kraje celkem 2,312 milionu nocí, což je o sedm procent více v porovnání s rokem 2018.

„Jednalo se o nejvyšší relativní přírůstek mezi všemi kraji,“ informoval ČSÚ.

Z celkového počtu připadalo 2,019 milionu nocí na rezidenty a 292,7 tisíc nocí na zahraniční turisty.

„U domácích návštěvníků se počet přenocování zvýšil o 7,8 procenta, což je nejvíce mezi kraji,“ sdělil Frelich.

Průměrná délka přenocování podle ČSÚ klesla meziročně na 3,04 noci. Po kraji Karlovarském (4,53 noci) a Královéhradeckém (3,18 noci) se jednalo o třetí nejvyšší hodnotu v zemi.

V průměru nejdelší přenocování měli hosté z Oceánie (6,3 noci), Kypru (5,9 noci), Jihoafrické republiky (4,3 noci) a Indie (3,5 noci).