Vlastníkům spojeným se sousední Galerií Šantovka se zhruba po roce a půl podařilo najít kupce.

Podnikatelé z Olomouce mají velké plány a s jejich uskutečněním by měl pomoci oceňovaný architekt Petr Hájek.

Chtějí obnovit historickou tržnici a budově vdechnout život. Taky proměnit nevzhledné okolí.

Budovu před mnoha lety získaly společnosti Obchodní centrum Olomouc a Bowland skupiny podnikatelů kolem Richarda Morávka, jenž je zároveň investorem sousedící Galerie Šantovka.

Atraktivní prostor a sousední pozemky chtěl proměnit v multifunkční novou tržnici s restaurací, skateparkem či kluzištěm.

Měl v plánu propojit moderní čtvrť s historickým centrem. Na vizualizace tehdejšího projektu se můžete podívat ZDE

Na celkovém řešení území se nedomluvil se všemi vlastníky okolních nemovitostí.

„Věříme, že budova Tržnice je v dobrých rukou a v blízké době dojde k její rekonstrukci tak, aby mohla sloužit občanům našeho města. My nemůžeme sdělovat záměry nového vlastníka, ale to, co jsme se od nich dozvěděli, nás přesvědčilo k prodeji. My se chceme soustředit na další aktivity,“ sdělil Deníku Richard Morávek.

Nový vlastník získal budovu, jež je ukázkou průmyslové architektury přelomu 19. a 20. století, za 39,7 milionu korun.

Kvalitní prostor pro trhy i volný čas

Manžele z Olomouce, kteří už dvacet let nakupují a prodávají automobily, nadchla architektura.

„Je to perla. Chtěli jsme v Olomouci investovat a případně ovlivnit kus území,“ přiblížil Pavel Široký, proč koupili památkově chráněný objekt, který sloužil původně jako jatka a masná tržnice.

„Velice rádi bychom obnovili tržnici a nabídli zde produkty farmářů,“ naznačil obsah.

Zároveň by podnikatelé chtěli ovlivnit celou lokalitu Tržnice. Připravují studii území.

„Opravená budova bez neopravených ploch kolem, to je neslučitelné s naší představou,“ poukázal Pavel Široký.

Okolní pozemky jsou v majetku města. Brzy by se proto měla uskutečnit schůzka i za účastni architekta Petra Hájka, na něhož se investor obrátil.

„Chceme nabídnout architektonicky kvalitní prostor, kde se budou potkávat lidé u jídla, nakupovat farmářské výrobky a trávit zde volný čas,“ nastínil Široký.

Kultivace bez nové zástavby

Představy nového vlastníka historické tržnice vycházejí z územního plánu, podle kterého je lokalita do budoucna určena k zástavbě s podmínkou ponechání plochy veřejného prostranství s funkcí městského tržiště.

„Řešení by mělo být prověřeno územní studií. Město v nejbližší době předpokládá zachování zeleninového tržiště a kultivaci veřejného prostranství bez nové zástavby. V tomto duchu rovněž komunikuje s novým vlastníkem objektu historické tržnice o jeho záměrech,“ sdělila Deníku Jana Křenková z Útvaru hlavního architekta.

Na lokalitu Tržnice jsou v současnosti zpracovávány studentské práce, stejně tak na další rozvojové lokality města. Nad výsledky by měla proběhnout veřejná diskuse.