„Vzhledem k tomu, že společnosti Tržnice Hopa končí v lednu pronájem areálu tržnice, začali jsme dnes vyklízet z lokality náš majetek a připravovat tak její předání. Celá akce je realizována na základě výstupů z jednání s městem,“ uvedl v pátek mluvčí společnosti Petr Hlávka.

„Záměrně jsme ji plánovali uskutečnit v těchto dnech, kdy je venku mrazivé počasí, abychom neomezili trhovce v jejich prodeji,“ dodal.

Město vloni vypsalo výběrové řízení na pronájem lokality. Pokoušelo se najít strategického partnera, jemuž by atraktivní místo, které je nyní spíše ostudou Olomouce, pronajalo na 25 let. Požadovalo investici do tržiště.

Benýškova Čiperná tržnice neprošla

Výběrové řízení na nového nájemce nakonec skončilo bez vítěze. Přihlášku podal jeden zájemce, jenž byl následně vyloučen. Město to zdůvodnilo tím, že podaný materiál neobsahoval hodnotitelné údaje.

„Jediný účastník koncesního řízení měl sice zájem o provoz tržiště, současně zdůraznil vážný problém, kterým je nejistota a nepředvídatelnost podnikání v tomto oboru v době protiepidemických opatření,“ informoval počátkem prosince mluvčí olomouckého magistrátu Michal Folta.

„Jeho nabídka neobsahovala žádnou z požadovaných náležitostí, které by mohla hodnotící komise objektivně vyhodnotit,“ sdělil.

Zájemce, kterým byl olomoucký podnikatel Richard Benýšek, sice složil i finanční jistinu, tu nicméně složila jiná firma, než která se o koncesi na provoz tržnice ucházela.

„Hodnotící komise proto doporučila radě města vyloučit účastníka z koncesního řízení a celé řízení zrušit,“ vysvětlil Folta.

Benýšek se do výběrového řízení přihlásil prostřednictvím svého Olomouckého spolku okrašlovacího, za který nabídku podala společnost s názvem Čiperná tržnice. Uvedl, že chtěl investovat 25 milionů korun.

Trhy mají pokračovat

Oblíbené pěstitelské trhy s dlouholetou tradicí budou podle olomoucké radnice na tržnici pokračovat. Od 1. února má provoz tržiště i zelných trhů zajišťovat městská firma - Výstaviště Flora Olomouc.

„Jsme připraveni převzít a provozovat areál městské tržnice i zachovat služby, na které byli návštěvníci tržiště dosud zvyklí. Případný rozvoj a obnovu jsme pak připraveni realizovat v intencích navrženého postupu rady města,“ reagovala Eva Fuglíčková, ředitelka výstaviště.

Město by během roku 2022 investovalo do zvelebení lokality.

„Toto přechodné opatření zajistí pokračování tradice trhů i nezbytné investice do rozvoje lokality po dobu, kdy je situace vinou nestability při pandemii onemocnění covid-19 nepříznivá k podnikání v daném oboru,“ uvedl mluvčí magistrátu.