Rada města Olomouce bude mít šest náměstků, v jejím čele zasedne primátor Miroslav Žbánek. Za hnutí ANO usednou do uvolněných funkcí členů rady města Miroslava Ferancová a Miloslav Tichý, za hnutí spOLečně Otakar Štěpán Bačák a za ProOlomouc s Piráty Tomáš Pejpek, Kateřina Dobrozemská a Viktor Tichák.

Kontrolní a finanční výbor pro opozici

Pozice předsedů kontrolního a finančního výboru městského zastupitelstva budou zastávat zástupci opozičních stran. Úřad územního plánování přejde pod stavební úřad magistrátu, státní správa tak má být ve věci stavebního a územního řízení oddělena od samosprávy. „V následujících měsících dojde také k úpravám organizační struktury magistrátu, která bude reflektovat výsledky uskutečněného procesního auditu,“ sdělila mluvčí města Radka Štědrá.

Rozdělení rezortů v radě města:

- Miroslav Žbánek (ANO) – audit, ochrana obyvatel, zahraniční vztahy, právní oblast, kancelář primátora
- Miroslava Ferancová (ANO) – majetkoprávní záležitosti, doprava, sport
- Miloslav Tichý (ANO) – investice, dotační projekty
- Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) – ekonomika, controlling městských firem, zeleň, odpady
- Tomáš Pejpek (ProOlomouc) – strategický rozvoj, útvar hlavního architekta
- Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc) – sociální oblast, školství
- Viktor Tichák (Piráti) – kultura, cestovní ruch, komise městských částí