Výskyt trilobitů na území České republiky spojují lidé s klenotem české geologie a paleontologie Barrandienem, oblastí mezi Prahou a Plzní.

Málokdo už ale ví, že cenná naleziště hned několika druhů těchto vyhynulých mořských živočichů se nacházejí na Hané, Drahanské vrchovině nebo v Nízkém Jeseníku.

„Na Moravě, což lidé moc neví, se nachází poměrně velké množství nalezišť trilobitů. Jedná se o lokality z období prvohor, tedy devonu a spodního karbonu,“ potvrdil kurátor paleontologických sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci a vysokoškolský pedagog Tomáš Lehotský.

Zdravou zeleninu za pár korun po roce nabídne pěstitel Ladislav Kašpar z Těšetic-Vojnic.  Měsíc před zahájením samosběru to vypadá na vynikající úrodu, 28. července 2022
Samosběr zeleniny u Olomouce se blíží, pěstitel bojuje se zloději. Tady je ceník

Jednou z nejpozoruhodnějších oblastí s bohatými důkazy o výskytu trilobitů žijících v mělkých, teplých devonských mořích je takzvaný čelechovický devon. Ve vápencích nad Čelechovicemi na Hané dokonce bádal i slavný francouzský paleontolog Joachim Barrande.

„V Čelechovicích na Hané se vyskytují trilobiti poměrně drobní o velikosti do 2,5 centimetru. Nejvýznamnější druhy jsou Schizoproetus celechovicensis a Dechenella rittbergensis. Druhové označení těchto trilobitů je zajímavé: váže se k lokalitě, kdy Rittberg je staré německé označení místní části Čelechovic - Kaple,“ poukázal Lehotský.

Čelechovice jsou unikátem i z toho důvodu, že ve zdejších lomech byly nalezeny zkameněliny trilobita Scutellum flabelliferum.

„Má zajímavý plochý ocasní štít. Z lokality jsou rovněž doloženy nálezy dalšího pozoruhodného, ‚trnitého‘ trilobita, který se jmenuje Ancyropyge sola,“ přiblížil věhlas oblasti na úpatí Velkého Kosíře.

Hájenka lišky Bystroušky ve Stříteži na Lošticku, červenec 2022
Tip na výlet bez davů: za slavnou liškou krásnou přírodou

Strejčkův lom i Šternbersko

Dalším cenným místem s výskytem devonských trilobitů na Hané je Strejčkův lom u Grygova, který lidé berou útokem z jiného důvodu, a to na jaře, kdy zde vykvétají záplavy koniklece velkokvětého.

„Bezesporu zajímavou lokalitou je Chabičov u Šternberka, kde se trilobiti vyskytují v tamní břidlici. Jsou jedni z největších na Moravě. Jejich krunýřky mají na délku přes 7 centimetrů,“ zmínil olomoucký expert další cenné naleziště v Olomouckém kraji.

„Zdejší trilobiti se vyznačují takovou zvláštností – byli slepí, nemají vyvinuté oči. Vysvětlení je takové, že zde byla velká hloubka, trilobiti žili ve tmě a zrak tudíž nepotřebovali,“ popisoval.

Na koupacím biotopu v Laškově instalovali jako zastínění kovové konstrukce pro popínavou rostlinu, zatím je provizorně pokrývá plachta, 23. července 2022
Odvaha na koupališti v Laškově: stín dělají kovové "stromy". Jako v Singapuru

Zákaz sběru v chráněných územích

Kromě devonských sedimentů vědci nacházeli, a doposud nacházejí a zkoumají, mořské trilobity také v karbonských sedimentech.

„Konkrétně na Drahanské vrchovině nebo v Nízkém Jeseníku. Tím nejzajímavějším je trilobit s vědeckým názvem Cyrtoproetus,“ zmínil Tomáš Lehotský.

Kdo by se chtěl vydat za dobrodružstvím a pokoušel se hledat svého zkamenělého trilobita, riskoval by velkou pokutu.

Sběr zkamenělin v lomech, které jsou chráněným územím a jsou monitorovány orgány ochrany přírody, je přísně zakázán.

Návrat do starých časů nabídl pivovar Jadrníček z Náměště na Hané. S osmičkou pivem, Kombajnistou, sklízí v horkých letních dnech obrovský úspěch. 25. července 2022
Kombajnista vzešel z pivní alchymie. Osmička z Hané má obrovský úspěch

Trilobit zblízka

Prohlédnout si trilobity z blízka však mohou zájemci ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a jeho cenných paleontologických sbírkách, kde se navíc dozvědí zajímavé informace o životě těchto vyhynulých bezobratlých.

„V září navíc otevíráme novou didaktickou expozici s názvem 'Příroda od počátku bez konce', kde se návštěvníci budou moci seznámit i s trilobity z Barrandienu,“ zval kurátor sbírek Tomáš Lehotský.