První letošní koleda v olomouckém děkanátu se uskutečnila v pátek 3. ledna v ulicích Daskabátu a Velkého Týnce. Od soboty zvoní Kašpar, Melichar a Baltazar také na obyvatele krajského města. V rámci sbírky pro Olomouc takto obejdou celkem 36 obcí. Kromě domácností králové navštíví také některé instituce, například domov seniorů.

Událost tradičně provází psaní písmen K+M+B a letopočtu křídou na dveře. Nejedná se však o iniciály Tří králů.

„Zkratka pochází z latinského Christus mansionem benedicat, v překladu znamená Kristus ať požehná tomuto domu,“ vysvětlila koordinátorka sbírky pro Olomouc Veronika Velčovská.

Letos se v okrese do tradiční akce zapojí okolo 1 500 dobrovolníků, tedy podobně jako loni, kdy 392 skupinek koledníků vybralo rekordních 1 823 628 korun. Zástupci Charity si cení každého, kdo jakkoliv projeví zájem se na sbírce účastnit.

„Těší nás, že se hlásí tolik ochotných dobrovolníků. Pomáhají nejen s přípravou sbírky, ale hlavně se samotným koledováním,“ netajila radost Velčovská.

Na účet i přes mobil

Libovolné finanční částky mohou lidé vhazovat do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity České republiky. Vedoucí tříkrálové skupiny se navíc musí prokázat platnou průkazkou.

Dobrý skutek však lze podpořit i jinak, než vhozením hotovosti do kasičky. Přes mobil jde věnovat 30, 60 nebo 90 korun zasláním zprávy v podobě DMS KOLEDA 30 (popřípadě 60, 90) na číslo 87 777.

Veřejnost může peníze posílat i na oficiální účet tříkrálové sbírky s číslem 66008822/0800, a to pod variabilním symbolem 777.

„Vážíme si všech dárců, kteří nám důvěřují a chtějí tímto způsobem podpořit lidi, kteří se neobejdou bez pomoci druhých,“ dodala koordinátorka sbírky. Koledníci na oplátku štědrým lidem rozdávají kapesní kalendáře a balíčky s cukrem.

Místním charitám zůstane 65% 

Výtěžek Tříkrálové sbírky bývá rozdělen na pět částí. Deset procent z celkové částky putuje do zahraničí, pět procent tvoří zákonné režie sbírky, dalších pět procent podpoří projekty Charity ČR.

Diecézní charity si ponechají 15 procent vybraných peněz, místní charity mohou na pomoc druhým využít 65 procent výtěžku.

V případě té olomoucké peníze půjdou na rozvoj domácí hospicové péče, úpravy Domova svaté Anežky na Svatém Kopečku a opravy i rozšíření hygienického zázemí pro lidi bez domova.