Částka 1 650 184 korun sesbíraná koledníky v Olomouci a okolí překonala loňský výtěžek o více než dvě stě tisíc korun.

Nárůst zaznamenala i Charita Šternberk, kde se podařilo vybrat dokonce ještě o několik tisíc, celkem 1 669 913 korun.

Tři králové koledovali nejen v ulicích vesnic a měst, ale i na městských a krajských institucích.

Na Olomoucku vyrazilo začátkem ledna do ulic ve prospěch potřebných 373 kolednických skupinek, což je v přepočtu celkem kolem čtrnácti set dobrovolníků – koledníků a vedoucích skupinek.

Koledovalo se i v těch nejmenších vesničkách na Olomoucku, letos poprvé například ve Svésedlicích, které mají pod dvě stovky obyvatel.

„Letos nás velice příjemně překvapila reakce lidí. Hodně z nich nás očekávalo připravených, pro koledníky měli nachystané pohoštění i drobné sladkosti. Veškeré reakce byly pozitivní, dostalo se nám radostného přijetí i tam, kde bychom to ani nečekali,“ uvedl jeden z místních asistentů sbírky z Ústína na Olomoucku.

Z výtěžku podpoří Charita Olomouc domácí hospicovou péči, vytvoření nových prostor pro starší nemocné lidi bez domova, rekonstrukci a zajištění vybavení pro sedm sociálních bytů, vytvoření fondu pro rychlou pomoc lidem v akutní krizi a rovněž volnočasové aktivity dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením.

Poitivní ohlas v každé uličce

Výsledek letošní Tříkrálové sbírky je i milým překvapením pro ředitelku Charity Šternberk, Pavlínu Vyvozilovou.

Po sečtení jednotlivých charitních středisek Uničov, Litovel, Bohuňovice a Šternberk se celkem vybralo 1 669 913 korun.

„Skoro v každé obci došlo k nějakému navýšení oproti předchozím letům. Prošli jsme celé město, každou uličku a všude byl ohlas pozitivní. Zřejmě je to dáno tradicí a vnímáním veřejnosti. Myslím si, že k tomu přispívá i to, že informujeme veřejnost, jak sbírku využíváme,“ řekla Pavlína Vyvozilová.

„Sama jsem se do sbírky zapojila, byla jsem koledovat v nemocnici a v Léčebně dlouhodobě nemocných. Přizvala jsem svoji sestru a pana faráře,“ uvedla.

Peníze využijí především na podporu domácí zdravotní péče a domácí hospicové péče.

„Je to náš cíl, abychom se snažili co nejvíce dochovávat lidi v domácím prostředí, aby nemuseli do nemocničních zařízení, aby museli být dlouhodobě mimo rodinu. Peníze použijeme i na provoz, třeba na speciální kompenzační pomůcky ale i řadu dalších věcí,“ doplnila ředitelka Charity Šternberk.