Po cestě ale můžou na zemi či v keřích okolo vidět plno odpadků, naopak téměř nepotkají odpadkový koš.

S obchodním domem Šantovka a dalšími administrativními budovami se počet procházejících lidí zvýšil. A tím i množství odpadků, zejména na pravé straně směrem od centra.

Lidé na své cestě po třídě potkají koš na přechodu od Galerie Šantovka přes tramvajové koleje. Na další narazí až u tramvajové zastávky Vejdovského.

Po levé straně je situace trochu lepší, jsou tu rozmístěné dva odpadkové koše. Jeden u cesty k Právnické fakultě Univerzity Palackého a druhý u mostu přes Moravu.

I přesto, že k ručnímu úklidu v této části dochází v pracovní dny každodenně, místní si stěžují na nepořádek.

„Je zde poslední dobou více a více odpadků. Všímám si toho jako matka malého dítěte, které neustále na všechno sahá," sdělila Milena Nováková, která trasu absolvuje denně.

Město se chystá situaci řešit. Obnova mobiliáře by měla přinést do ulice více košů.

„Budeme se snažit vytvořit s odborem správy města novou položku v rozpočtu, která by se měla soustředit na opravu zastávek, laviček i mobiliáře na území celého města," řekl olomoucký primátor Antonín Staněk.

Koše si vybrala komise

Úklid třídy Kosmonautů zajišťují městské technické služby.

„V rámci města patří úklid na třídě k těm frekventovanějším," uvedl Miroslav Petřík, ředitel Technických služeb města Olomouce.

Společnost zajišťující úklid města ale podle něj žádné stížnosti neobdržela ani od obyvatel nedostala podněty na navýšení košů.

Oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí olomouckého magistrátu, které navrhuje rozmístění odpadkových košů, se touto problematikou zabývalo v loňském roce.

A rozmístění košů si prý vybrali sami zástupci občanů.

„Vytipovali jsme několik míst, kde by tam koše mohly být. Komise městské části Hodolany si však vybrala jen dvě místa na straně u právnické fakulty," uvedl Petr Swaczyna, odborný referent oddělení.

Po pravé straně oddělení magistrátu navrhlo dvě místa. Jedno u mostu na nábřeží u autoservisu Samohýl a druhé u přechodu k centru Bea.

„Komise si však tyto lokace nevybrala, protože podle nich není tato strana třídy tak využívaná," vysvětlil Petr Swaczyna. 

Hana Jínová
Autorka je studentkou Univerzity Palackého v Olomouci