Radnice připravila program, na základě kterého chce od května pilotně zavést sběr plastového odpadu do zdarma dostupných pytlů. Tento projekt se zaměřuje zejména na lidi žijící v historickém centru, kteří nemají možnost separovat odpad v blízkosti svých domovů.

„Pokud se takový projekt osvědčí, budeme uvažovat i o dalších komoditách jako například papír,“ upřesnila Jana Matzenauerová, vedoucí oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí.

Na nedostatek nádob pro dělený odpad upozorňují také samotní obyvatelé centra města, kteří mají zájem smetí separovat.

„Já osobně vím jen o jednom místě, kam můžu nosit dělený odpad. Naštěstí to není zase tak daleko od domu, kde bydlím. Kdybych však plné pytle musela nosit přes celé centrum, určitě by mě to odradilo od takových ekologických aktivit,“ řekla Kateřina Maňková, která kvůli separaci nosí odpad z Denisovy do Koželužské ulice.

„Doma tříděné smetí musím mnohdy dlouho skladovat, protože kontejnery bývají přeplněné a odpad se tam ani nevejde. S plnými pytli mi tak často pomáhá přítel nebo spolubydlící,“ dodala Maňková.

Magistrát nesmí nádoby rozmísťovat v historickém centru svévolně. „Umístění kontejnerů vybíráme s ohledem na požadavky památkářů. Území památkové rezervace neumožňuje tuto problematiku řešit podobně jako na sídlištích,“ uvedla dále Matzenauerová.

Stížnosti na nedostatek kontejnerů pro separovaný odpad registrují pracovníci magistrátu spíš výjimečně. Město zájemcům nabízí možnost umístit menší nádoby dovnitř domu. „Na našem odboru zájem majitelů budov uvítáme. Všem, kdo o takovou službu požádal, jsme vyhověli,“ dodala Matzenauerová.

Kontejnery na tříděný odpad mohou obyvatelé centra Olomouce nalézt například v ulicích: Švermova, Studentská, Kateřinská, Koželužská, Hrnčířská a na náměstích Republiky a Kollárově. Menší sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny také v některých domech v centru města.