Chystaná oprava vozovek a chodníků na třídě Svobody vyvolala debatu o tom, že by se směrem od náměstí Hrdinů k okresnímu soudu mohly zrušit některé přechody pro chodce. Jedná se o místa, kde se třída Svobody kříží s ulicemi ve směru od Kollárova náměstí a také s ulicí Vančurovou, Bezručovou, Tylovou a Švermovou.

Vedení města to odmítá.

„Chceme ujistit veřejnost, že návrh, který by počítal s rušením přechodů na třídě Svobody, jsme na jednání rady neměli ani na stole. Rušit nic nechceme, rada města žádný návrh ani variantu řešení neprojednala. Proti tvrzením o rušení přechodů se musíme jako vedení města důrazně ohradit,“ reagoval primátor Miroslav Žbánek.

Revitalizací brownfieldu nedaleko hlavního vlakového nádraží v Olomouci vnikne víceúčelový komplex budov. V první fázi nabídne 168 bytových jednotek. Developer ve čtvrtek zveřejnil vizualizaci projektu.
U nádraží vyroste Complex City s byty i obchůdky. Developer slibuje hodně zeleně

Projektová dokumentace se podle vedoucího odboru dopravy a územního rozvoje olomouckého magistrátu Marka Černého nachází teprve ve fázi rozpracovanosti a neprošla ještě žádným připomínkovacím řízením.

„A to ani v rámci zadavatele, to znamená samotného města. O tom, zda v ulicích, které na třídu Svobody vyúsťují, přechody budou, nebo zde nově vzniknou místa pro přecházení, se dosud vůbec nerozhodovalo. Mrzí nás, že je už nyní situace postavena proti nám a rušení přechodů prezentováno jako finální stav,“ řekl Marek Černý.

V místech, kde stály stánky s občerstvením, vzniká nový green point. Výstaviště Flora zvelebuje prostory tržiště, 14. června 2022
U tržnice, kde stály oprýskané stánky, vzniká zelený odpočinkový kout

Rekonstrukce zasáhne do křižovatek

Plánovaná stavba zasáhne nejen do vozovek a chodníků, ale i do zmíněného křížení třídy Svobody s Kollárovým náměstím a zmíněnými ulicemi.

„Vzhledem k tomu, že se do těchto míst bude stavbou zasahovat, musí k nim být přistupováno tak, aby byla splněna platná legislativa související s křížením chodníků a komunikací. Zjednodušeně řečeno se na ně musí pohlížet tak, jako by se jednalo o nová místa křížení,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Marek Černý.

Proto projektant v prvotní fázi navrhl nahradit stávající přechody pro chodce takzvanými místy pro přecházení. Z hlediska požadavků na intenzitu chodců a vozidel jsou místa pro přecházení podle dopravních inženýrů dostatečná a po konzultaci s policií České republiky i bezpečná.

„V této fázi projektové přípravy se ovšem jedná o čistě odborný pohled na danou problematiku, o které se však musí dále jednat. V tomto duchu proběhla i diskuse na červnové komisi pro architekturu,“ zdůraznil Marek Černý.

Nový most na Masarykově třídě ozdobily kulaté zábrany, 13.6. 2022.
FOTO: Nový most na Masaryčce "ozdobily" koule proti vandalům. Jak se vám líbí?

Rozdíl v přednosti i osvětlení

Na přechodu pro chodce i na takzvaném místě pro přecházení mají chodci stejné povinnosti.

„Rozdíl mezi přechodem a místem pro přecházení je v relativní přednosti chodců, kteří se teprve chystají přecházet. Stojím-li u přechodu pro chodce a chystám se přecházet, řidič by mě měl pustit a umožnit přejít na druhou stranu vozovky. Stojím-li u místa pro přecházení, a chystám se přecházet, řidiči zde žádná povinnost mě pustit není dána. Pokud již přecházím vozovku po přechodu pro chodce, řidič mě nesmí ohrozit, ani omezit. Pokud již přecházím vozovku v místě pro přecházení, řidič mě nesmí ohrozit,“ upřesnil detaily z legislativy vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje.

Prodejna levných potravin v centru Olomouce, červen 2022
Kečup za 8, Milka za 12. Ve "výprodeji" potravin v Olomouci přibývá zákazníků

U nových či rekonstruovaných přechodů pro chodce také musí být intenzita osvětlení taková, jako je osvětlení přirozeným světlem, toho se dosáhne pomocí speciálního osvětlení umístěného na sloupech.

Problematikou přechodů pro chodce se olomoučtí radní zabývají dlouhodobě, využívají takzvaný pasport všech přechodů ve městě.

„Ten průběžně aktualizujeme a na základě debat s odborníky na dopravu pak rozhodujeme o realizaci dalších vhodných řešení i budování nových nebo rekonstrukci stávajících přechodů v Olomouci. Tohle téma je obnošená vesta, protože nejprve rozhodují dopravní inženýři, vyjadřuje se dopravní inspektorát a teprve poté navržená řešení případně projednává samospráva,“ popsal náměstek pro dopravu Martin Major.

Na okraji Olomouce vyrůstá nová sportovní hala, červen 2022
Na okraji Olomouce roste nová sportovní hala

V Hněvotínské přibude ostrůvek

V Olomouci se právě staví nový přechod poblíž mateřské školy v městské části Nedvězí.

V pondělí 20. června začaly také stavební úpravy nevyhovujícího přechodu v Hněvotínské ulici. Ten dostane střední dělící ostrůvek a nasvícení, upraveny tam budou také chodníky a počítá se i s výměnou veřejného osvětlení.