Podle informací olomoucké Charity byly navíc skupinky Kašparů, Melicharů a Baltazarů o téměř sedmdesát tisíc úspěšnější než v loňském roce.

Tříkrálová sbírka je největší akce svého druhu v ČR, v Olomouci i okolních obcích, v takzvaném olomouckém děkanátu, se koledovalo od 1. do 13. ledna.

Do akce se zapojilo 299 skupinek koledníků, kteří do úředně zapečetěných kasiček vybrali 1 155 000 korun. Díky štědrým dárcům se jim na Olomoucku podařilo vykoledovat o 68 310 korun více než loni.

„Letošní průběh i výsledky sbírky nám udělaly velkou radost, akci považujeme za vydařenou. Děkuji všem dárcům za důvěru, štědrost a ochotu. Organizátorům, pomocníkům a koledníkům potom za jejich nasazení a radost, kterou předávali nejen nám. I když jsme měli o pár skupinek více oproti loňskému roku, výsledek nás přesto mile překvapil," zhodnotila průběh sbírky jedna z regionálních koordinátorek Daniela Pazderová z olomoucké Charity.

„Také nám udělaly radost tříkrálové skupinky z Křelova, kde se v předchozích letech nekoledovalo. K pěknému výsledku jistě přispělo i to, že byla prodloužena doba koledování o celý týden," poznamenala.

Charita Olomouc zastřešuje tuto sbírku v Olomouci a okolních třiatřiceti obcích. Svůj podíl z výnosu koledování by ráda využila na nezbytné materiální vybavení služeb pro lidi s tělesným handicapem a seniory či lidi bez domova.

„Kromě toho i na vytvoření nového zázemí střediska pro etnické menšiny, a také přímá pomoc lidem, kteří se nenadále ocitli v obtížné životní situaci, patří mezi naše záměry na využití podílu z letošního výtěžku," přiblížila Pazderová.

Zbylé finanční prostředky jsou určeny na projekty ostatních Charit u nás i ve světě.

Koledníci se ještě mohou těšit na 9. února, kdy pro ně Charita Olomouc připravuje Den pro malé i velké krále.

„Je to akce na poděkování všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli. Začíná se mší svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci od 10 hodin, na ni navazuje vyhlášení výsledků souvisejících soutěží pro koledníky, jako je například výtvarná či literární dílna," doplnil mluvčí Charity Olomouc František Jemelka.

Přispívat lze ale i celoročně a to zasláním DMSky ve tvaru DMS mezera KOLEDA na telefonní číslo 877 77. Cena dárcovské SMS je 30 Kč.

Potřebné lze také ještě podpořit prostřednictvím poukázání určité částky na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Více informací o Tříkrálové sbírce získáte na www.trikralovasbirka.cz

. (paš)