Skupinky koledníků můžeme v ulicích města a obcí potkávat až do 13. ledna. Příchod Tří králů a s ním spojená největší dobrovolnická akce svého druhu u nás, Tříkrálová sbírka, už tradičně uzavírá období vánočních oslav.