Jejich cesta začne ráno v olomoucké katedrále sv. Václava, kde se v 8.30 nejprve pokloní děťátku v Betlémě.

„Následně Tři králové dojedou na rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, kde v 9 hodin přinesou radostnou zvěst o narození Ježíše Krista rektorovi Jaroslavu Millerovi i děkanům jednotlivých fakult. V 10 hodin budou koledovat na Kurii arcibiskupství generálnímu vikáři Josefu Nuzíkovi a dalším spolupracovníkům olomouckého arcibiskupa," uvedl mluvčí olomoucké charity Martin Rejšek.

Na závěr, v 11 hodin pak navštíví primátora města Antonína Staňka a jeho náměstky na radnici, kde svou výpravu zakončí.

Koledování bude doprovázet kytarový kvartet Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.

Poprvé se tříkrálová sbírka uskutečnila v olomoucké arcidiecézi v roce 2000.

„Odtud se rozšířila i do ostatních oblastí a stala se největší sbírkovou akcí charity v zemi. V roce 2015 se s koledníky v Olomouci a okolních obcích budeme setkávat od pátku 2. do středy 14. ledna," doplnil Martin Rejšek s tím, že dárcům se při svých návštěvách koledníci prokážou průkazkou, občanským průkazem a zapečetěnou kasičkou.