Průvod v čele s hejtmanem Josefem Suchánkem, olomouckým primátorem Miroslavem Žbánkem a biskupem Josefem Nuzíkem se pak vydal od katedrály směrem k olomoucké radnici.

Tam probíhal společný program tří králů a sboru opery a operety Moravského divadla a vystoupily také děti z mateřské školy Ovečka.

Tříkrálového průvodu po olomouckých institucích se letos poprvé zúčastnil hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. Primátor Miroslav Žbánek se ujal role jednoho ze symbolických králů, východních mudrců už potřetí. Tři králové tentokrát s sebou nenesli kasičku.

„Chceme upozornit dárce na to, že se vše přesouvá do online světa. Chtěli jsme v tříkrálové misi letos předně zdůraznit aspekt přání do nového roku a vyprošování Božího požehnání,“ vysvětlil ředitel olomoucké Charity Petr Prinz.

Po roční pauze se mohli malí i velcí koledníci opět vrátit do ulic. Rozdávat radost a přát do nového roku budou až do 16. ledna. Charita Olomouc má v regionu připraveno okolo čtyř stovek kasiček. Ty budou rozmístěny také v různých prodejnách, kavárnách, lékárnách, firmách a institucích.

Podrobný seznam míst, kde je možné přispět, je k dispozici na webu Charity. Dárci mohou příspěvek v libovolné výši zaslat také přes internet nebo odeslat dárcovskou textovou zprávu. Informace jsou k dispozici na www.trikralovasbirka.cz.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2022 věnuje Charita Olomouc například na rozvoj domácí péče na Olomoucku a na vytvoření zázemí sociálních služeb, které se věnují lidem s duševním onemocněním. Ze sbírky podpoří také důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán pro lidi bez domova.