Malým i větším koledníkům s pokladničkami poprvé lidé přispěli před osmnácti lety v olomoucké Arcidiecézi, o rok později se sbírka rozšířila už po celé zemi.

Tříkrálová sbírka v rámci arcidiecéze zahrnuje Olomoucký kraj, část Zlínského a taky Pardubického kraje.

„Lidé tehdy nevěděli o co jde, divili se, že jim někdo zvoní u dveří a chce peníze. Ale s každým rokem se situace zlepšovala. V jedné vesničce tehdy koledníkům otevřela stará babička a byla dojatá, říkala jim, kde jste byli celá ta léta, koledníčci?. Měla obrovskou radost, že u ní zazvonili," popisuje začátky sbírky mluvčí Arcidiecézní Charity Olomouc Karolína Opatřilová.

Tři královéMudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují.
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně 6. ledna píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B †, jako formule požehnání.
Původní text zní Christus mansionem benedicat – Ať Kristus požehná tomuto příbytku. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého.
Zdroj: Wikipedie

Výtěžek každý rok roste

Zájem lidí o sbírku se drží a vybraná částka se dokonce rok od roku zvyšuje. Jen loni se vybralo téměř pětadvacet milionů korun. Peníze se pak rozdělují lidem v nouzi.

„Zasedá komise, která o výběru rozhoduje. Obecně ale platí, že více jak polovina peněz, které se vyberou v té konkrétní oblasti, v ní také zůstane a putuje do projektů na pomoc tamním nemocným lidem, lidem se zdravotním postižením, seniorům, k malým dětem a maminkám v tísni. Deset procent vždy směřujeme na naše rozvojové projekty na Haiti a Ukrajině," pokračovala mluvčí a připomněla, že peníze tak například pomohly muži na Zábřežsku, kterému shořel dům a neměl kam jít.

„Pomohli jsme mu s opravou domu a díky Tříkrálové sbírce jsme pomohli také ženě, jenž se starala o blízkého příbuzného, ale po jeho smrti jí hrozilo, že skončí s dcerkou na ulici," popsala ve zkratce dva příběhy Karolína Opatřilová.

Koledníci se do ulic vydávají od 2. do 15. ledna, každá charita si ale termín a dny určuje sama.

Program na olomouckém náměstí

Například v Olomouci sbírka startuje v pátek 6. ledna a potrvá do 14. ledna.

V pátek 6. ledna skupinky koledníků navštíví krajské a městské instituce a ve 14.30 pak na Horním náměstí odstartuje program, zahájí jej žesťový kvartet. Divadelní hru o narození Krista Krále se slavnostním příjezdem tří králů mohou diváci shlédnout v 15 hodin.

„Na pódiu nedaleko sloupu Nejsvětější Trojice znovuožijí postavičky Svaté rodiny, archanděla Gabriela, pastýřů, ale i nelítostného krále Heroda, aby připravily známou betlémskou scenérii pro příchod tří mudrců od východu. Na náměstí nebudou chybět ovečky, oslík a lamy ze Zoo Olomouc," uvedla Terezie Táborská, koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Olomouc.

Termíny jednotlivých okresních měst
Olomouc – 6. – 14. 1.
Šumperk – 2. – 10. 1. 2017
Přerov – 6. – 8. 1.
Prostějov – 6. 1.– 8.1.

V Přerově bude i letos chodit rodinka tříkrálových koledníků se svým poníkem Sněhurkou.
V Prostějově se tříkráloví koledníci (složení z charitních pracovníků v rámci VIP koledy) vydali i na transfúzní oddělení prostějovské nemocnice, kde darovali krev. Chystají se tam i letos v pondělí 9. ledna

Logo Charity a průkazka

Ti, kdo by chtěli pomoct jako dobrovolníci se charitám mohou stále hlásit a ti, kteří by chtěli přispět finančně, mohou své dary dát koledníkům osobně nebo pomocí DMS zprávy nebo je poslat na bankovní účet.

A jak poznat charitní koledníky?

„U sebe budou mít kasičku s logem Charity, pokladnička bude zapečetěná a také očíslovaná. Každý koledník by měl také předložit platnou průkazku," doplnila Karolína Opatřilová.

Všechny důležité informace jsou uvedeny na webu www.trikralovasbirka.cz/

Kolik se vybralo?

Kolik peněz se loni v rámci Arcidiecéze vybralo? 24 795 948 Kč

Kolik peněz to bylo v jednotlivých okresních městech Olomouckého kraje?

Olomouc – 1 434 603 Kč

Prostějov – 855 296 Kč

Šumperk – 725 347 Kč

Přerov – 794 590 Kč

Kolik koledníků se loni zapojilo?

počet koledníků zhruba – 18 417

Kolik charit Olomouckého kraje/ arcidiecéze se do koledování zapojuje?

30 Charit

Kolik kasiček koledníci mají celkem k dispozici?

Počet evidovaných kasiček – 5 262

Kde jsou lidé nejštědřejší, kde se nejvíc loni vybralo?

Z celé ČR se loni nejvíce vybralo v Arcidiecézi olomoucké – (koleda v celé ČR vynesla – 94 926 853 Kč, v Arcidiecézi olomoucké – 24 795 948 Kč)

Nejštědřejší z celé Arcidiecéze olomoucké byli lidé v Uherském Hradišti – 2 241 378 Kč

Kolik dní tříkrálová koleda trvá?

14 dní

Jak jinak ještě přispět: DMS KOLEDA na číslo 87777; č.ú.: 66008822/0800, variabilní symbol 777