Synagoga byla postavena roku 1897. Jak moc bylo v té době pro olomouckou židovskou komunitu těžké tuto stavbu prosadit?
Na dnešní třídě Svobody tehdy vznikalo velké množství staveb. Německé vedení města tam chtělo vytvořit nový stavební okruh po vzoru vídeňského Ringu. Vztahy Židů s radnicí samozřejmě nebyly po náboženské stránce nijak vynikající. Většina Židů se však hlásila k německé národnosti nebo k německé obcovací řeči, takže jim radnice žádné problémy nečinila. Zaplatit si to ovšem museli sami.

Jsou známy během období čtyřicetileté existence synagogy nějaké pokusy o její zničení?
Žádné problémy zaznamenány nebyly, až do osudného patnáctého března roku devatenáct set třicet devět byl klid. Synagoga sloužila svému účelu, konaly se v ní obřady. Ani za druhé republiky se nic takového nestalo.

Kdo vlastně synagogu zapálil?
V historii je spousta věcí, u kterých se přesná pravda zjistit nedá, a tato je jedna z nich. Domnívám se, že se na zničení synagogy podepsali jak Němci, tak čeští fašisté. Podíl německé armády, která bránila hasičům v hašení, je zjevný. Někteří čeští fašisté se ovšem chlubili, že synagogu zlikvidovali oni.

Co se dělo dál?
Synagoga hořela až do dopoledních hodin druhého dne. Němci ještě rok poté nechali na místě její trosky. Zlikvidovali je až ve čtyřicátém roce. Po válce se prázdné místo vydláždilo a komunisté tam pak postavili pomník. Stál tam Stalin společně s Leninem a s dělníkem třímajícím prapor. Odstraněn byl až po listopadu osmdesát devět.

Jak je to možné? V šedesátých letech přece musely být všechny Stalinovy sochy odstraněny.
Po dvaadvacátém sjezdu KSSS byly příkazy jednoznačně zrušit všechny památky na kult osobnosti, to znamená odstranit Stalinovy sochy. Tento pokyn dostala pochopitelně i olomoucká radnice. Po smrti Chruščova už ovšem nebyl tlak tak silný. Stalin sice rozhodně rehabilitován nebyl, ale mohli ho tam nechat. Komunistům bylo líto ho úplně odstranit. Proto přikázali jednomu z hlavních sochařů pomníku Rudolfu Doležalovi, aby vytvořil hlavu námořníka ve velikosti Stalinovy hlavy. Doležal pak hlavu skutečně udělal. Mezitím však umřel Chruščov, a tak tam Stalin už zůstal.