Záměr na druhou etapu výstavby tramvajové tratě byl znovu důkladně analyzován pracovníky odborů investic, dotačních projektů a také ekonomického odboru.

„Ti došli k závěru, že projekt je během příštích dvou let realizovatelný. Navíc se v průběhu příprav a veřejné soutěže ukázalo, že náklady na stavbu mohou být významně nižší, než zněl původní předpoklad,“ informovala mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Snaha o vyšší dotaci

Odborníci městské radě v pondělí představili nasimulovanou situaci dopadu stavby na rozpočet města.

„Došli jsme k závěru, že tuto investiční akci dokážeme realizovat, pokud současně omezíme provozní náklady magistrátu a některé méně důležité investice,“ řekl primátor Miroslav Žbánek.

Dalším důvodem, proč se druhá etapa výstavby tramvajové tratě na Nové Sady vrátila do návrhu rozpočtu na rok 2020, je také fakt, že v příštím plánovacím období už nebude daň z přidané hodnoty uznatelnou částí nákladů. Dotace z Evropské unie bude maximálně 70 procent.

„To by v důsledku znamenalo, že případná dotace pro město by byla o několik desítek milionů korun nižší,“ vysvětlil investiční náměstek primátora Martin Major.

Na jednu z největších investičních akcí posledních let je již dokončená projektová dokumentace. Je už také připravená žádost o dotaci, kterou město podá na Státní fond dopravní infrastruktury.

Dotace se týká nejen prodloužení tramvajové tratě na Nové Sady, ale také vybudování nové odstavné plochy pro tramvaje ve Fibichově ulici. Tu by měl spolu se státní dotací financovat Dopravní podnik města Olomouce.

Velmi úsporný provoz

V případě, že v pátek změnu rozpočtu na rok 2020 chválí zastupitelstvo a tramvajová trať do něj nakonec bude zařazena, mohou stavební práce začít už v první polovině příštího roku. Stavět by se ale začalo jen v případě, že město státní dotaci získá.

„Bez prostředků z dotace by to nebylo vůbec reálné,“ upozornil primátor.

Město podle něj bude muset v příštích přibližně deseti letech fungovat ve velmi úsporném provozu.

„Čeká nás minimalizování provozních výdajů a snížení splátek úvěrů. Teprve potom může být ekonomická kondice města lepší,“ míní Miroslav Žbánek.

Navzdory úspornému provozu by město mělo dál plnit závazky v oblasti péče o komunikace, veřejný prostor, zeleň a rozvoj městských částí.

Půl miliardy

Letos v květnu město oznámilo, že stavba druhé etapy tramvajové tratě začne v březnu 2020. Náklady mají dosáhnout přibližně 470 milionů korun, počítá se s dotacemi z Evropské unie.

Obyvatelé sídliště Nové Sady se od konce roku 2013 dostanou tramvají do Trnkovy ulice. Nová trať dlouhá 1300 metrů má mít zastávky v ulicích Zikova, Rožňavská a U Kapličky.

V listopadu vedení města oznámilo, že na tak nákladnou investici zřejmě nebudou pro rok 2020 v rozpočtu města peníze.