Druhá etapa budování tramvajové trati na jižní sídliště přivede během roku a půl koleje ze současné konečné v Trnkově ulici přes Zikovu na Schweitzerovu. Tam vznikne dočasná konečná zastávka Družební (U Kapličky).

První cestující by na ní měli dojet v říjnu 2022. Současná trať se prodlouží celkem o tři zastávky.

Kromě samotné trati pro tramvaje přinese stavba i úpravy a budování komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovacích stání, zastávek a semaforů. Nutné také budou pokládky inženýrských sítí, rozvodů veřejného osvětlení a přeložky stávajících sítí.

"Navíc je třeba dovybavit i stávající trakční měnírnu. Po zhotoviteli požadujeme, aby stavbu zvládnul za dvacet měsíců v termínu březen 2021 až říjen 2022,“ uvedl náměstek olomouckého primátora Martin Major.

Tramvajová trať od Trnkovy na Schweitzerovu ulici má již dokončenou projektovou dokumentaci, vypořádány byly i všechny majetkoprávní vztahy a město vykoupilo potřebné pozemky a nemovitosti.

Do veřejné soutěže na stavbu trati se přihlásilo celkem šest uchazečů.

„Výběrová komise zohlednila ekonomickou výhodnost nabídek a doporučila radě města uzavřít smlouvu se společností TT Nové Sady – Povel II, kterou tvoří společnosti OHL ŽS Brno a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc. Rada tento krok schválila,“ přiblížil investiční náměstek Major.

Nový odstav pro tramvaje u nádraží

Souběžně s touto investicí bude Dopravní podnik města Olomouce budovat nový odstav a servisní středisko pro tramvaje u hlavního vlakového nádraží.

"Bez toho by nám prakticky zkolabovala péče o vozový park dopravního podniku,“ připomněl primátor Miroslav Žbánek.

Tento projekt už je připraven a má i stavební povolení. Dopravní podnik chystá nyní veřejnou zakázku. Stavba by měla začít letos v červnu nebo červenci a potrvá 18 až 21 měsíců.

Celkové náklady na stavbu tramvajové trati budou 469 milionů korun včetně DPH. Investice je rozdělena do dvou let, město na ni bude čerpat také dotaci.

Náklady na odstav by měly být asi 280 milionů korun, také dopravní podnik bude čerpat dotaci, která pokryje 85 procent uznatelných nákladů.

Celková schválená výše dotace na obě akce je 644 milionů korun, z čehož je 346,6 milionů určeno na vybudování tramvajové trati a 297,4 milionů na výstavbu areálu pro odstavy tramvají.