Stavební firma převezme staveniště v pondělí 1. března a hned se pustí do přípravy zázemí na zelené ploše mezi Rooseveltovou a Zikovou ulicí.

„Počítá se s kácením stromů a demolicí starého domu v Rooseveltově ulici. Pro občany dojde v březnu jen k velmi mírným omezením v podobě několikadenního uzavření parkovišť v místech, kde se právě bude kácet,“ informoval mluvčí města Michal Folta.

Uzavírka Zikovy od dubna

Na změny v dopravě se Olomoučané musejí připravit od dubna, kdy se úplně uzavře část Zikovy až k Werichově ulici. Stavební firmy se tam pustí do přeložek kanalizačních a inženýrských sítí z trasy budoucí tramvajové tratě.

Do Rožňavské, Werichovy a Trnkovy ulice se bude ve směru od Velkomoravské jezdit po objížďkách Schweitzerovou a Zikovou ulicí.

K prodejně Albert zůstane zachován příjezd přes parkoviště prodejny Penny Market. Dojde také k částečným úpravám tras autobusů číslo 10, 16 a 29. Provoz bude v tomto režimu fungovat až do července.

Od dubna do září se částečně uzavře také Rooseveltova ulice mezi zastávkou Trnkova a ulicí Zikova, obousměrný provoz v ní ale zůstane zachován.

V místě výstavby parkoviště se pro dopravu zcela uzavře Trnkova ulice. Práce tam budou až do září pokračovat přeložkami kanalizace, inženýrských sítí, betonáží základových patek pro stožáry trakčního vedení, pokládání tramvajové trati a úpravami chodníků a silnic. Vše by se mělo obejít bez změn tras městských autobusů, na nezbytně nutnou dobu však může dojít k přesunu zastávky Trnkova.

Během dubna až listopadu budou probíhat stavební práce rovněž ve Schweitzerově ulici, od Zikovy ulice až po ulici Družební. Vše se tam ale obejde bez dopravních omezení.

Plán prací a uzavírek v roce 2021

březen 
bez uzavírek, dojde pouze ke krátkodobému záboru některých parkovacích ploch v Zikově ulici

duben–červenec 
úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Rooseveltova a Werichova,
přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení

duben–září 
částečná uzavírka ulice Rooseveltova mezi zastávkou Trnkova a ulicí Zikova (bude zachován obousměrný provoz); úplná uzavírka ulice Trnkova v místě výstavby parkoviště
přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení, položení tramvajových kolejí, úprava ulic Trnkova a Rooseveltova (povrch vozovky, chodník, cyklostezka, přechod či parkoviště)

duben–listopad
ulice Schweitzerova mezi ulicemi Zikova a Družební, bez uzavírky (všechny práce se budou odehrávat mimo komunikaci)
přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení, položení tramvajových kolejí, instalace elektrického ohřevu výhybek

srpen–říjen 
úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Werichova a Schweitzerova
přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení

listopad–prosinec 
úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Rooseveltova a Werichova
napojení nové hlavní kanalizační stoky a rušení stávajícího sběrače

Zdroj: tramvaj.olomouc.eu

Změna tras autobusů 

Stavba tramvajové tratě ovlivní provoz autobusových linek číslo 10, 16 a 29. Linka číslo 10 bude jezdit po trase Albertova, Velkomoravská a Tovární, takže neobslouží zastávky Povel, škola, Zikova a Trnkova.  Nově bude zastavovat na zastávkách Zenit a Velkomoravská.

Linka číslo 16 bude ve směru na Nové Sady vedena po náhradní trase ulicemi Schweitzerova, Velkomoravská, Rooseveltova a Střední Novosadská. Nebude zajíždět na zastávky Povel, škola a Zikova, ale jen k Zenitu a na Trnkovu. Ranní spoj linky 29 bude vyjíždět až ze zastávky Trnkova.

Podrobné informace o postupu prací, omezeních v organizaci dopravy, parkování a provozu městské hromadné dopravy zájemci najdou na speciálním webu stavby nové tramvajové trati.

Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány také v místě stavby, získat je bude možné rovněž na telefonu 722 903 204 nebo na e-mailu informacnitechnik@ohlzs.cz.

Primátor o stavbě tramvajové trati. Ptali jste se ON-LINE

Prodloužení tramvajové trati přes Nové Sady

- začátek prací 1. březen 2021
- dokončení prací říjen 2022
- vznikne téměř 1 200 metrů dvoukolejné trasy
- ze současné konečné zastávky Trnkova se cestující svezou na nové zastávky Zikova, Rožňavská a U Kapličky (tam vznikne nová dočasná konečná s kolejovou úvratí)
- projekt počítá také se stavbou silnic, chodníků, cyklostezek, nových parkovacích stání, přechodů pro chodce, zastávek, semaforů a přeložkami kanalizace a inženýrských sítí
- kvůli prodloužení tratě je nutné v březnu pokácet 32 větších a 22 menších stromů
- vykácenou zeleň nahradí 92 nových stromů a přes tři tisíce keřů
- náklady dosáhnou 496 milionů korun, město čerpá dotaci 346,6 milionů korun
- první cestující se svezli tramvají na Nové Sady v prosinci 2013
- po nové trati jezdí tramvajemi číslo 3 a 5 přibližně 2 miliony cestujících ročně