Druhá etapa tramvajové trati, která má přivést tramvaje dvoukolejnou tratí přes Zikovu až do Schweitzerovy ulice, by se měla začít stavět v březnu 2020. První cestující by se měli novými tramvajemi svézt na podzim 2021.

Radní počátkem tohoto týdne schválili zahájení zadávacího řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby.

„Výběrové řízení pro město administruje externí společnost, jedna z nejkvalitnějších v oboru. U zakázky takového rozsahu je to nejvhodnější řešení,“ vysvětlil investiční náměstek primátora Martin Major.

Náklady na druhou etapu tramvajové trati dosahují 470 milionů korun. Počítá se se spolufinancováním z fondů Evropské unie. Z Operačního programu Doprava 2014 – 2020 by mělo být pokryto 85 procent výdajů.

Do olomoucké městské části Nové sady jezdí tramvaje od konce roku 2013. Dosud je možné dostat se jimi do Trnkovy ulice. Druhá etapa tramvajovou linku bude mít délku 1 300 metrů, obsluhovány budou tři nové zastávky s názvem Zikova, Rožňavská a U Kapličky.