Jezdit by se po něm mohlo již na konci roku. Olomoučané však nadále musejí počítat s komplikacemi v dopravě.

Výstavba nového mostu v Masarykově ulici totiž nedovolí oproti původním předpokladům zachování tramvajového provozu po jedné koleji. Nebylo by to bezpečné.

Výluky mezi nádražím a centrem však využije město k rekonstrukci tramvajové tratě v ulici 8. května i opravami mostů přes Bystřici a Mlýnský potok. Uchrání tím motoristy před dalšími nepříjemnými uzavírkami.

Znalci rozhodli

Povodí Moravy nechalo před zahájením prací na mostě přes Moravu v Masarykově ulici zpracovat aktuální diagnostiku, aby mělo jistotu, že je možné přes most bezpečně vést dopravu i v situaci, kdy bude jeho část zbourána.

Konstrukce takové řešení umožňuje, leč most je starý a v minulosti neprošel významnějšími opravami. Proto si investor potřeboval potvrdit, že se jeho technický stav od zpracování posledního posouzení nezhoršil. Znalci dospěli k závěru, že stavba vyžaduje uzavření mostu pro dopravu.

„Bohužel se jedná o objektivní skutečnost, kterou nedokáže nikdo ovlivnit. Musíme to brát jako fakt a nedopouštět se žádných kdyby. Je tu v sázce bezpečnost lidí, kteří přes tento most každý den dojíždějí domů, do práce či do školy,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Průchod bude možný

Dobrou zprávou však je, že výstavba po částech umožní ponechat vždy v jedné části mostu cestu pro chodce.

„Stejně tak ve spolupráci s městem se podařilo využít vzniklé situace a najít dobré řešení pro současnou realizaci oprav plánovaných městem,“ dodal ředitel.

Město předem připravovalo různé varianty dopravního řešení. Pro případ, kdy bude možné zachovat na polovině mostu provoz, i pro opačný případ, kdy bude most muset být uzavřen zcela.

Koordinace uzavírek

„Zásadní je dobrá koordinace prací na mostě s námi připravovanou rekonstrukcí tramvajové tratě v ulici 8. května a s plánovanými rekonstrukcemi dvou menších mostů přes Bystřici a Mlýnský potok,“ zdůraznil primátor.

Díky tomu, že město tyto akce zrealizuje ve stejném termínu, sníží se tak celkové dopady na dopravu v Olomouci.

Během jedné výluky na trase od nádraží do centra se tak uskuteční několik různých stavebních akcí namísto toho, aby byly uzavírány navazující úseky v různých obdobích.

Jak se bude postupovat?

Přípravné práce na mostě v Masarykově ulici začnou ještě v září, kdy stavaři zahájí překládání inženýrských sítí.

Zahájení stavebních prací a tedy i uzavírky provozu je plánováno na březen příštího roku, kdy začne postupné odstrojování části mostu, která je blíže k vysokoškolským kolejím. Samotné bourací práce budou probíhat až později na jaře.

Tramvajový provoz neustane na celou dobu bourání a budování nového mostu v Masarykově ulici. Po ukončení rekonstrukce ulice 8. května a mostu přes Mlýnský potok, tedy přibližně od listopadu příštího roku, už budou oboustranné tramvajové soupravy zajíždět od centra až na Žižkovo náměstí.

„Zde se na obratišti souprava přesune na vedlejší kolej a pojede zpět směrem k centru,“ vysvětlil primátor Žbánek.

Město se zhotovitelem jedná společně o co nejvhodnějším řešení systému objízdných tras. Z pohledu řidičů je podstatné, že v době, kdy začnou práce v Masarykově ulici, už bude plně v provozu nový most v Komenského ulici.

Nový most v Masarykově ulici

Součástí protipovodňových úprav v centru Olomouce je i přestavba mostu v Masarykově ulici. Na vizualizaci jeho chystaná podobaSoučasný most v Masarykově ulici je potřeba nahradit novým kvůli plánovanému rozšíření koryta řeky Moravy doplněné o moderní náplavku. Hotovo by mělo být na jaře 2022.

Nový most bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celkové délka dosáhne 63,3 metru, široký bude 26,3 metru.

Most povede ve výšce 7,65 metru nad dnem řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 m3/s.