Od 2. do 26. července bude Dopravní podnik města Olomouce opravovat trať v křižovatce tř. Svobody a ulice Havlíčkova.

Od 2. července do 28. srpna se bude současně opravovat i tramvajová trať v Brněnské ulici, obnovou projde i podchod.

Během prázdnin tak nebudou jezdit tramvaje na Novou Ulici, nahradí je výlukové autobusy.

Opravy kolejí na křižovatce u Drápala také na měsíc zavřou průjezd do Havlíčkovy ulice ze třídy Svobody. Odbočit tam nepůjde ani ve směru od tržnice, ani ve směru od okresního soudu. 

Opačným směrem do centra bude možné křižovatku projet pravým odbočovacím pruhem k tržnici. 

Velká oprava podchodu i kolejí

Rekonstrukce se dotkne také tramvajové trati od oblouku v Brněnské ulici až po zastávku Fakultní nemocnice.

„Od počátku jsme plánovali, že rekonstrukci podchodu k fakultní nemocnici chceme uskutečnit právě v období, kdy se bude opravovat tramvajová trať v Brněnské ulici,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk (ČSSD).

Podchod je z roku 1982 a čeká ho kompletní rekonstrukce včetně nového zastřešení, opláštění, prosklení a osvětlení části s výstupem k fakultní nemocnici.

Výluka tramvajového provozu je plánována od 1. července do 28. srpna, práce na podchodu začaly už dříve a měly by skončit do října.

S investicí do podchodu pomůže městu i dotace ve výši až 10,9 milionu korun při celkových předpokládaných nákladech na podchod kolem 16 milionů korun včetně DPH.

Objížďka Krapkovou zakáže parkování

Křižovatka Havlíčkova a tř. Svobody se dočká výměny kolejového zhlaví. Stavební práce spočívají ve výměně výhybek a částí kolejových oblouků.

Mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Martina Krčová, však upozornila, že avizované stavební práce zasáhnou do provozu MHD i individuální dopravy.

„Z důvodu oprav řidiči nebudou moct odbočit z tř. Svobody do ulice Havlíčkovy a to z žádného směru. Průjezdný zůstane pouze směr z Havlíčkovy na tř. Svobody vpravo ve směru k tržnici,“ řekla a doplnila, že ostatní provoz bude veden po objízdné trase, která vede z tř. Svobody do ulice Palackého, Krapkovy a dále na Havlíčkovu v obou směrech.

„Pro zlepšení průjezdnosti ulice Krapkovy bude po celou dobu uzavírky omezeno stání vozidel po celé délce ulice,“ doplnila mluvčí.

Veškeré výlukové jízdní řády (tramvaje a linka X) budou v předstihu k dispozici na prodejnách DPMO, a.s. a na webu www.dpmo.cz

MHD během výluky

TRAMVAJOVÝ PROVOZ (2. 7. – 28. 8. 2018)

Tramvajové linky č. 1 a 4 budou nahrazeny kombinovanou linkou s označením X1/4 vedenou z Pavloviček po trase linky č. 4 na Náměstí Hrdinů a k Okresnímu soudu.

Dále pokračuje po trase linky č. 1 přes Tržnici na Hlavní nádraží a Fibichova.

Zpět z Fibichové bude vedena opět po trase linky č. 1 přes Hlavní nádraží na Tržnici a k Okresnímu soudu. Dále pokračuje po trase linky č. 4 na Náměstí Hrdinů a přes Masarykovu třídu na Hlavní nádraží a do Pavloviček.

Tramvajové linky č. 2, 3 a 5 budou vedeny ve svých trasách v upravených časových polohách.
Tramvajové linky č. 6 a U nebudou provozovány.
Tramvajová linka č. 7 bude po dobu výluky vedena ve své trase v upravených časových polohách.
Výlukové jízdní řády budou zveřejněny na zastávkových označnících.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ
Náhradní doprava bude realizována ve dvou etapách:

I. Etapa 2. 7. – 26. 7. 2018
Náhradní doprava bude zajištěna po trase Palackého – Krapkova – Výstaviště Flora – Nová Ulice – Okresní soud - Náměstí Hrdinů výlukovými autobusy X vedenými dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkových označnících.

II. Etapa 27. 7. – 28. 8. 2018
Náhradní doprava bude zajištěna po trase Náměstí Hrdinů – Okresní soud – Výstaviště Flora – Nová Ulice – Okresní soud - Náměstí Hrdinů výlukovými autobusy X vedenými dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkových označnících.
 
I. Etapa 2. 7. – 26. 7. 2018 
Pro veškerý provoz bude uzavřen jízdní pruh ul. Havlíčkova ve směru z centra. Ve směru do centra bude ulicí Havlíčkova veden veškerý provoz řadicím pruhem pro pravé odbočení. Autobusům bude povoleno levé odbočení na tř. Svobody. Zastávky Náměstí Hrdinů a Okresní soud směr Nová Ulice nebudou obsluhovány!

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:
Palackého – tramvajová zastávka směr Neředín
Výstaviště Flora – tramvajová zastávka
Wolkerova – zastávka pro náhradní autobusovou dopravu
Fakultní nemocnice – zastávka linky č. 10 u přenosného označníku
Pionýrská – zastávka linky č. 10 u přenosného označníku
Nová Ulice – zastávka směr Centrum Haná
 
Nová Ulice – zastávka směr Centrum Haná
Pionýrská – zastávka linky č. 10
Fakultní nemocnice – zastávka linky č. 10
Wolkerova – zastávka linky č. 52
Výstaviště Flora – tramvajová zastávka
Okresní soud – náhradní zastávka u přenosného označníku cca 120m zpět
Náměstí Hrdinů – tramvajová zastávka

Jelikož odjezdy autobusů směr Nová Ulice budou vedeny ze zastávky Palackého a tramvajová linka X/1/4 na zastávku Náměstí Hrdinů, budou cestující muset, pro vzájemný přestup, přejít mezi těmito zastávkami vzdálenost cca 100 metrů. Z tohoto důvodu jsou jízdní řády konstruovány tak, že rozdíl mezi příjezdem a odjezdem autobusových a tramvajových spojů činí cca 2 - 5 minut.

Z důvodu výluky tramvajové dopravy bude od 2. 7. 2018 do 28. 8. 2018 přesunuta zastávka Nová Ulice směr Pionýrská pro linky č. 10, 16 a 21 cca 50 m zpět, k označníku občasné zastávky v jízdním pruhu. Zastávka Nová Ulice (v zálivu) bude obsluhována výhradně autobusovou linkou X a linkami noční dopravy.