Ve druhé polovině března se budou provádět výkopy a přípravy k přeložkám inženýrských sítí. Běžného života obyvatel Nových Sadů se tato fáze stavby nijak nedotkne.

„Teprve na duben se chystá uzavírka části Zikovy ulice od křižovatky u Penny Marketu po křižovatku s ulicí Werichovou,“ upřesnil investiční náměstek primátora Martin Major.

Zabraná místa k parkování by pak mělo nahradit povolené parkování po obou stranách zbývající části Zikovy ulice. 

Kvůli stavbě nové tramvajové tratě muselo být pokáceno několik desítek stromů, poslední z nich padl ve středu.

„Přítomen byl biologický dozor, ten také spolu s námi průběh kácení sledoval. Biologický dozor nyní vypracuje písemnou zprávu. Po výstavbě trati bude provedena nová náhradní výsadba, stát se tak musí nejpozději do konce listopadu 2023,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

V rámci náhradní výsadby pak v okolí trati poroste 92 nových stromů a více než 3 372 keřů. Všechno podle Petra Loyky probíhá v souladu se zájmy ochrany přírody.

„Odborníci, kteří tento projekt sadových úprav připravili, nás ubezpečili, že nové výsadby budou pěkné, pestré a budou se vhodně doplňovat. Navíc jde o druhy, které toho v městském prostoru hodně vydrží a nejsou náročné na údržbu,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek.