Práce na stavbě nové tramvajové trati pokračují podle harmonogramu. Dokončený je například kabelovod pod parkovištěm u tramvajové zastávky v Trnkově ulici, chráničky pro budoucí světelnou signalizaci křižovatky ulic Rooseveletova, Trnkova a Jeronýmova a hotová je také montáž sloupů trolejového vedení.

V Zikově ulici se stavba během července posunula s kanalizačním sběračem téměř ke křižovatce s Werichovou ulicí. Pokračuje rovněž výstavba kabelovodu a kanalizačního řadu pro odvodnění silnice před prodejnou Albert.

Archeologové hledají Velkou Moravu

„Podařilo se nám dokončit přeložku horkovodu pro Penny Market přes Zikovu ulici,“ popsal stavbyvedoucí David Filák. V lokalitě se pohybují také archeologové z Národního památkového ústavu v Olomouci. Hledají tam další stopy po intenzivním osídlení z období Velké Moravy.

Stavební technika se už přesouvá také do Schweitzerovy ulice, kde se začala dělat skrývka ornice, výkopy pro šachty kabelovodu a výstavba patek trolejového vedení.

"Stavební firma pokračuje přesně podle dohodnutého harmonogramu, což samozřejmě vnímáme pozitivně. Obyvatelé Nových Sadů si zaslouží, aby tato důležitá stavba byla dokončena včas a co nejdříve skončila omezení, která jim stavba působí," dodal investiční náměstek Martin Major.