Nově by trať mohla končit v Ostravské ulici, zastávkou Autobusové nádraží. Směrem do Pavloviček by tramvaje nahradila autobusová doprava. Kromě varianty rekonstrukce tratě se v současnosti nedá vyloučit ani takový scénář.

„Víme, že v horizontu několika let bude třeba investovat do opravy tramvajové trati vedoucí do Hodolan. Tramvajová trať vede středem silnice první třídy (I/46) v majetku státu, což samozřejmě situaci poněkud komplikuje,“ reagovala mluvčí Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Anna Sýkorová.

Oprava průtahu I/35 od Hoteláku po Pražskou v pátek 13. října zcela zavře křižovatku na třídě Míru. Nepojedou ani tramvaje, které v úseku Palackého - Neředín, krematorium nahradí autobusy s označením X. Omezení potrvá do 22. října.
Opravy průtahu zavírají křižovatku na třídě Míru. Neprojedou ani tramvaje

Provozuschopnost a stavebně-technický stav hodolanské tramvajové tratě si nechal DPMO prověřit externím posudkem. Závěry ukázaly, že uvedená trať je na hranici provozuschopnosti a současný technický stav vyžaduje kompletní rekonstrukci.

„V současné chvíli si statutární město Olomouc nechává zpracovat kvalifikovaný finanční odhad investice v různém rozsahu jako základní podklad pro další diskuse o budoucí podobě tramvajové trati,“ sdělila Olomouckému deníku.

Rekonstrukce v Hodolanech může mít podobu odstranění závad nebo vybudování moderní tramvajové tratě s komfortními zastávkami.

Kromě komplexní nebo dílčí opravy je však jednou z možných variant zkrácení větve a nahrazení tramvají autobusovou linkou.

Tramvají jen za nadjezd, pak autobusem

Koleje by končily zastávkou Autobusové nádraží v Ostravské ulici, za nadjezdem přes železniční koridor. Zde by DPMO zřídil úvrať pro obracení obousměrných tramvají – ta by ale byla zapotřebí i v případě zahájení rekonstrukce úseku do Pavloviček.

Obsluha Hodolan, Bělidel a Pavloviček autobusovou linkou by navíc vyžadovala nákladnou úpravu celého uličního profilu, vybudování zastávek, včetně zálivů, odstranění tramvajové dráhy.

Studie počítá s pěší zónou v části ulice Palackého. Široké chodníky budou s kolejištěm v jedné výškové úrovni, navrženo je stromořadí. Smíšený provoz pěších a cyklistů.
Pěší zóna v Palackého? Oprava tramvajové trati má radikálně proměnit ulice

Expertním posudkem a budoucností hodolanské tramvajové větve se již zabývala Rada města. Podle primátora Miroslava Žbánka je nyní na DPMO, aby přišel s návrhy řešení.

„Dlouhá desetiletí odklání modernizace tramvajových tratí nás teď dohání a jsme před problémem, kterou akci zařadit dříve. Bavíme se o stovkách milionů v investičních prostředcích, a také o návratnosti těchto prostředků. Dopravní statistiky říkají, že od hodolanského divadla do Pavloviček se po většinu dne ‚vozí vzduch‘, jak říkají dopraváci a tramvajová doprava je zde neefektivní a drahá,“ uvedl primátor s tím, že rozhodnuto zatím nic není.

Návrh dalšího postupu má DPMO ve spolupráci s odborem strategie a řízení magistrátu předložit radním ve druhé polovině listopadu.

Zastávka Hodolanská: 900 cestujících denně

Podle odborné analýzy vypracované společností CZECH Consult, která se primárně zabývala optimalizací MHD v Olomouci, je z pohledu přepravených cestujících vytížení na hodolanské větvi skutečně skokově nižší než od stanice Hlavní nádraží směrem do centra, ale rozhodně není zanedbatelné.

Vizualizace komplexu Smetanka Park, který vyroste u hlavního nádraží v Olomouci
Jak se změní Olomouc? Tady je přehled chystaných staveb

Na tramvajové lince č.4 ve směru Nová Ulice - Pavlovičky na zastávce Pavlovická denně (pracovní den) vystoupí přes 400 lidí, Hodolanské na 500 a Autobusové nádraží podchod přes 600. Pro srovnání na hlavním vlakovém nádraží je to něco přes 1200 osob.

Ve směru do centra, Pavlovičky – Nová Ulice, pak ve stanici Pavlovičky do tramvaje nastoupí denně přes 400 osob, Hodolanská 400, Autobusové nádraží podchod téměř 600. Pro srovnání na hlavním vlakovém nádraží je to na této lince ve směru do centra města denně přes 1600 pasažérů.