„Na začátku února se ve zdech našeho bytu objevila voda. Několikrát jsem byla za starostou, ale ten mi řekl, že si máme vymalovat. Vlhkost časem zmizela, tak jsme vymalovali a nechali to být,“ uvedla Kateřina Kolomazníková.

„Paní Kolomazníková za mnou v únoru opravdu byla, ale žádost písemně nepodala. Před domem jsme tedy vykopali díru a zjistili jsme, že problém není s únikem vody z vodovodu. Když jsem jí nabídl, že umístím do bytu vysoušeče a budeme stav stále monitorovat, odmítla. Řekla mi, že vlhkost zmizela a byt si vymalovala,“ uvedl starosta Tovéře Vratislav Brodacký.

V srpnu se však problém objevil znovu. Bylo to období, kdy byly velké deště kolem 19. srpna.

„Spolu s vlhkostí jsem objevila i plíseň. Okamžitě jsem podala na obecní úřad žádost o nápravu a poskytnutí náhradního bydlení, v níž jsem uvedla naléhavost případu kvůli nemocné dceři. Od té doby se nic nezměnilo. Starosta jen v úterý zařídil vykopání další díry, a to za domem. Pořád se čeká na nějaké posudky, a tak jsem se s rodinou musela odstěhovat do kancelářských prostor v Samotíškách, ve firmě mého bratra. Moje jedenáctiletá dcera totiž trpí laryngitidou a byla kvůli tomu již třikrát hospitalizována. Stále čekám na lékařské vysvědčení o zdravotním stavu mé dcery, abych jej mohla doložit,“ uvedla Kolomazníková.

Pobyt ve vlhkém a zaplísněném prostředí přitom může stav dcery velice zhoršit.

„Při pobytu v takovém nevhodném prostředí hrozí opakování laryngitidy, alergie na plíseň, kožní potíže a zánět průdušek,“ informovala dětská lékařka Pavlína Zaoralová.

Starosta Tovéře tvrdí, že na případu stále pracuje.

„Žádost jsem od nájemkyně dostal 19. srpna a hned na druhý den jsem požádal stavbyvedoucího, aby se na věc přišel podívat. Domluvil jsem také soudního znalce, a ten situaci zmapoval a do čtrnácti dnů by měl podat posudek. Paní Kolomazníková si soudního znalce také vyžádala a my jsme jí nabídli, že výdaje za něj zaplatíme. Na její žádost jsme navíc pozastavili platby za nájemné. V úterý jsem také nechal vykopat díru u domu, čímž jsme zjistili, že vlhkost zřejmě není ze spodní vody,“ řekl Brodacký.

Náhradní byt pro zdraví dítěte by neměl být problém

Jak se na situaci paní Kolomazníkové dívá odborník?

„Je důležité řešit případ fakticky a ne jen posudky, které trvají moc dlouho. Rozhodující je, že dítě má zdravotní potíže a je nutné případ vyřešit okamžitě. Pokud nájemkyně podá žádost o náhradní bydlení kvůli zdravotnímu stavu dítěte, neměl by být problém,“ uvedl Antonín Kyjovský, předseda představenstva Stavebního bytového družstva v Olomouci.

Obec zatím paní Kolomazníkové náhradní bydlení nezajistila, a tak se o něj musela postarat sama. Stěhování a provizorní bydlení jsou však pro její rodinu další finanční zátěží.

Obecní úřad volný byt pro nájemkyni nemá.

„Rád bych jí nabídl náhradní bydlení, ale nemám žádný volný byt. Pouze jeden je v hasičské zbrojnici, jenže ten je momentálně obsazený,“ dodal Brodacký.

Rady odborníků

Co radí advokát?

„Pokud životní podmínky v bytě jsou nevyhovující, musí se nájemce obrátit na majitele bytu. Je možné domáhat se odstranění vad i soudně. Pokud pronajímatel nezajistí během doby řešení náhradní bydlení, měl by zaplatit náklady, které na něj nájemce sám vynaložil. Náhradní bydlení by mělo být ale úměrné situaci a ubytování v pronajatém bytě,“ uvedl advokát Petr Konečný.

Co na situaci říká hygiena a jaké jsou standardní postupy?

„Pokud majitel bytu nesjedná nápravu, musí se nájemce obrátit na stavební úřad, který na základě provedeného místního šetření nařizuje případné stavební nápravy. Ve většině případů je na místo samé stavebním úřadem pozvána i hygiena. Jak se případy dále řeší, nelze obecně říci, neboť jsou posuzovány případ od případu,“ uvedla Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice v Olomouci.