Děsivá pohroma netrvala déle než hodinu a zůstala po ní obrovská zkáza - živlem způsobené škody přesáhly 100 milionů korun.

Extrémních projevů počasí od té doby v České republice stále přibývá.

„Častější jsou vichřice nebo extrémní srážky ve srovnání s předchozími desetiletími,“ hodnotí v rozhovoru pro Olomoucký deník klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz.

Od června 2004, kdy se Litovlí prohnalo tornádo, jsou tyto jevy na území ČR četnější?
Nedá se to takto říct, protože je tornád u nás hodně málo a nějaký trend se tedy nedá počítat. Navíc hraje v pozorování nebo přesněji v zaznamenání tornáda velkou roli místo a čas, kde se vyskytne. Tornáda někde v lesích mohou zcela uniknout naší pozornosti, stejně jako tornáda v nočních hodinách, pokud nezpůsobí škody v obydlených oblastech.

Radim Tolasz, Oddělení klimatické změny ČHMÚRadim Tolasz, Oddělení klimatické změny ČHMÚZdroj: Archiv R. Tolasze

Souvisí výskyt těchto extrémů se změnou klimatu?
To nelze zatím potvrdit, protože pro výskyt tornáda musí být splněny některé podmínky v atmosféře (například silná rotující bouře nebo výrazná změna větru s výškou), které změna klimatu ovlivňuje různě. Bouře se vyskytují častěji, ale střih větru se pravděpodobně zmírňuje.

Sledujeme v České republice obecně nárůst abnormálních jevů v počasí?
Ano, jsou častější vlny horka, vichřice nebo extrémní srážky ve srovnání s předchozími desetiletími.

Ilustrační foto
Léto bylo v Olomouci nejteplejší v historii. Ve které části byl největší pařák

Po nadprůměrně teplém začátku roku se očekávají v letních měsících vlny veder? Jaké bude letošní léto?
Sezónní předpovědi počasí, které dělají velká meteorologická centra, ukazují, že bude léto ve střední Evropě teplotně nadprůměrné a s tím souvisí i očekávání, že se u nás vyskytne několik horkých vln.

Bude hodně horko…?
Jak budou intenzívní a jak budou dlouhé tyto vlny, zatím specifikovat neumíme.

Tornádo v Litovli

„Ve středu 9. června odpoledne se postupně obloha zatahovala a v půl páté vypukla prudká bouře s lijákem a krupobitím. Během několika minut se náhle setmělo a bouře se proměnila v ničivé tornádo. Obrovský náraz větru o síle přes 200 km/hod. lámal stromy, vyrážel dveře a okna, odnášel střechy. Brázda největších škod se táhla podél ramene řeky Moravy v poměrně úzkém pásu od Vísky k pivovaru a Chořelicím až k Březovému,“ vzpomínají Litovelští na webu města.

Následky tornáda v Litovli ze dne 9.6.2004Následky tornáda v Litovli ze dne 9.6.2004Zdroj: Městský úřad Litovel

Brázda největších škod se táhla podél ramene řeky Moravy v poměrně úzkém pásu od Vísky k pivovaru a Chořelicím až k Březovému.

Nejvíce byla postižena ulice Frištenského a Nábřežní (od mostu k Chořelicím), sousední část ulice Palackého od Nábřežní ke mlýnu a na druhé straně od řeky k pivovaru. Jen v litovelském pivovaru odhadli škodu na 30 milionů.

Vila Gustava Frištenského v Litovli po zásahu tornáda 9. června 2004
V Litovli se vrátily vzpomínky na tornádo: "Hrůza, důležitá je včas podaná ruka"

Z padesáti značně poškozených domů muselo být ihned vystěhováno pět rodin, vesměs našli útulek u příbuzných a nabídnuté nouzové ubytování nemuselo být využito. Staticky bylo narušeno 11 domů, u dvou nařízena demolice.

Litovel po ničivém průletu tornáda 9. června 2004Litovel po ničivém průletu tornáda 9. června 2004Zdroj: Zdroj: Město Litovel/litovel.eu

Obrovské škody byly způsobeny na porostech v celé oblasti města a okolí, největší podél slepého ramene Moravy zv. Past, na Vrapači a v bývalé daňčí oboře na Nových Zámkách.

Do likvidace následků byl zapojen celý Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje, až 200 lidí s potřebnou technikou. Pracovalo zde na 30 hasičů z Prostějova, Olomouce, Uničova, Šternberka a Šumperka, v prvních dnech i dobrovolní hasiči okolních sborů, během první noci pomáhalo postiženým kolem sta pracovníků. Na pomoc přijela i armáda, která v Litovli nasadila desítky vojáků.

Zdokumentovaná tornáda v Olomouckém kraji

8. července 2000 u obce Přestavlky
6. června 2003 nad Novým Malínem
5. července 2004 v Čechách pod Kosířem
6. června 2004 v Litovli

Zdroj: www.tornada-cz.cz