Litovli se podařilo získat pozemky s černou skládkou. Radnice nechala zpracovat projekt a úředníci v nejbližších dnech pošlou žádost o finanční pomoc na Státní fond životního prostředí, pokud to v pondělí odsouhlasí zastupitelé. Náklady na odstranění kontaminované zeminy a komunálních opadů spočítali odborníci na 35 milionů korun.

„Je to velká černá skládka, která tam nemá co dělat. Je to bohužel dlouhodobý problém, který nebylo snadné vyřešit,“ popisoval Pavel Kurfürst, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu.

„Nyní je vše na dobré cestě a pokud uspějeme se žádostí, do dvou let by mohlo být hotovo,“ dodal.

Nejhorší odpad zakopali do hlubokých děr

Radnice před dvěma roky nechala zpracovat analýzu rizik. Zná přesnou strukturu uloženého odpadu. Z 12 364 tun materiálu načerno uložených v bývalém dobývacím prostoru cihelny v Haňovicích jsou nejvíce problematické zhruba 3 tisíce.

„Návoz proběhl v roce 2008. Firma tehdy získala dobývací prostor s tím, že bude provádět jeho rekultivaci. Místo toho tam během čtyř dnů navezli tisíce tun odpadu. Nejhorší zakopali do hlubokých děr a méně škodlivý materiál dávali na hromadu a zaváželi zeminou,“ vzpomínal starosta Haňovic Arnošt Vogel.

Tomu se podařilo nelegální činnost odhalit a po čtyřech dnech zastavit navážení odpadu z Mohelnice, kde firma z Přerovska vyhrála soutěž na odstranění staré neregulované skládky, aby na jejím místě mohlo vzniknout nové parkoviště.

Soud s firmou? Bez efektu

„Případem se zabývala inspekce životního prostředí, od které dostala firma Kohout pokutu s tím, že musí všechno odvézt. S firmou proběhly soudy. Nic se nedělo. Neexistují,“ poukázal starosta Haňovic.

„Jsme rádi, že se se skládkou něco děje. Věříme, že Litovel, které se podařilo získat tyto pozemky, uspěje se žádostí o dotaci. Sami bychom to nezvládli,“ dodal.

Firma Kohout Invest v roce 2011 dostala za porušení zákona o odpadech v Haňovicích pokutu jeden milion korun od České inspekce životního prostředí. Nejednalo se zdaleka o jediný prohřešek firmy a první řízení, které s ní ČIŽP vedla.

Firma porušení zákona odmítla a obrátila se na soud. U soudu skončily také úpravy vojenského cvičiště v Lipníku, kde hranická firma v letech 2007 až 2009 prováděla rekultivaci, odtěžila z místa stovky tun štěrkopísků, který prodala a surovinu nahradila odpadem.

Litovli se v posledních letech podařilo rekultivovat problematickou skládku v Nasobůrkách, odkud byly odstraněny jedovaté odpady. Nyní zde probíhá desetiletý monitoring od ukončení samotné sanace, který skončí za 5 let.

Odpady v Nasobůrkách zamořily karcinogenními látkami podzemní vodu a vyčištění podzemní vody samoregulačním systémem je běh na dlouhou trať.

„Je zde obrovská setrvačnost. Dobrou zprávou je, že dochází k postupnému zlepšení,“ uvedl Kurfürst.