Největší akce svého druhu ve střední a východní Evropě se uskuteční od pátku 7. do neděle 9. října na olomouckém Výstavišti Flora.

Nabídne na 250 druhů exotických ptáků od papoušků přes drobné exoty až po velké tukany, zoborožce, zástupce hrabavých ptáků a vodní drůbeže.

Ara hyacintový, který svou velikostí předčí všechny ostatní papoušky, pochází z Jižní Ameriky a patří mezi nejinteligentnější ptačí druhy.

Ve své domovině, amazonské džungli a rozsáhlém močále Pantanal, který se rozkládá na pomezí Brazílie, Bolívie a Paraguaye, byl dlouhou dobu ohrožen.

Poslední léta ale jeho populace díky důsledné ochraně stoupá. Daří se mu také u českých chovatelů.

Na EXOTĚ Olomouc budou vystavena mláďata, která se podařilo odchovat v tuzemsku.

„Rozmnožit ary hyacintové není vůbec nic jednoduchého. Vždyť jenom fakt, že mláďata se osamostatňují až po roce života, vypovídá o tom, jak náročný je to papoušek z hlediska chovu i odchovu," říká Jan Sojka, ředitel výstavy EXOTA Olomouc.

Chovný pár arů hyacintových nezřídka zahnízdí poprvé až ve dvanácti letech věku.

„I z těchto důvodů se arové hyacintoví na výstavách exotického ptactva takřka nevyskytují, EXOTA Olomouc je velkou výjimkou," upozorňuje Sojka.

Jedna z největších výstav v Evropě

Výstava je po celém světě známá více než čtyřicet let. Pořádá se každé dva roky a svým rozsahem patří mezi největší výstavy daného druhu v Evropě.

Počet vystavených ptáků se pohybuje kolem čtyř tisíc. Budou k vidění v pavilonech A, B, E, G a Palmovém skleníku.

Zlatým hřebem výstavy je pavilon A, v němž je umístěna rozsáhlá expozice papoušků všech kontinentů, která zahrnuje přibližně 150 druhů a poddruhů.

Pavilon B je určen pro takzvanou sportovní část výstavy. V něm jsou prezentovány různé druhy ptáků, kanáři, andulky nebo třeba zepřičky, které jsou následně podle určeného standardu hodnoceny posuzovateli.

„Vítězové budou odekorováni kokardami a medailemi. Jde o určitou „ptačí MISS", kdy je snahou chovatelů – vystavovatelů, co nejvíce se přiblížit stanovenému ideálu krásy," poznamenal Jan Sojka.

Pavilonu G se zase věnuje expozici tukanů, zoborožců, turaků a dalším druhům měkkožravých ptáků a pavilon E pak obsadí Klub chovatelů bažantů, okrasného vodního ptactva a holoubků.

Zvláštním pavilonem je Palmový skleník, v němž jsou v takřka přirozeném prostředí vystaveny nejrůznější druhy drobných exotických ptáků.

Až dvacet tisíc návštěvníků

Součástí celé výstavy je možnost nákupu nejrůznějších krmiv, doplňků a dokonce i samotných ptáků.

Taktéž jsou zde prezentovány různé spolky, kluby a školy, které mají co do činění se zvířenou.

„Celou akci navštíví v průměru patnáct až dvacet tisíc návštěvníků, a to nejen z České republiky, ale i Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa, Belgie, Holandska. Návštěva mezinárodní výstavy exotického ptactva Exota Olomouc je vždy velkým zážitkem, a to nejen pro odbornou, ale i pro širokou veřejnost," doplnil Jan Sojka.

Exota Olomouc se na olomouckém Výstavišti Flora koná od 7. do 9. října, v pátek a sobotu od 8 do 18 hodin, v neděli pak od 8. do 17 hodin. Na vstupném dospělí zaplatí 130 korun, děti od 6 do 17 let 80 korun a rodinu přijde vstupné na 260 korun.