Olomouc je jedním ze čtyř měst vedle Prahy, Pardubic a Ostravy, kde se mniši z exilového kláštera Gaden objeví.

Mandala je symbolickým zachycením paláce Buddhy.

Lamové ji budou po čtyři dny sypat v barokní chodbě Konviktu z tisíců zrníček barevných písků . Vytvoří tak složitý a propracovaný obrazec. Poté bude mnichy obřadně rozmetána a vysypána do řeky.

„Speciálně pro Olomouc vybrali mniši mandalu Buddhy soucitu. Budou ji vysypávat čtyři dny od 15. do 18. března v prostorách Uměleckého centra UP z barevných zrníček písku. Vznikne tak složitý obraz všehomíra. Na konci obřadu bude mandala rozmetána jako symbol pomíjivosti a písek z ní vysypán do řeky Moravy,“ vysvětluje za pořadatele Karin Majerová z občanského sdružení M.O.S.T.

Mniši pak v olomouckém Divadle hudby předvedou tradiční tance zvané čhamy, ty symbolizují překonávání vnitřních agresí a negativních projevů v člověku, jsou tedy duchovní očistou.

„Tance skýtají neuvěřitelnou podívanou. Mniši budou tančit za doprovodu bubnů a tibetských trub, oblečeni do velkých hrozivých masek a tradičních barevných kostýmů,“ popsala Majerová.

Mniši z šest set let starého kláštěra

Tibetští mniši, kteří do Olomouce dorazí, pocházejí z kláštera Gaden. Ten byl založen roku 1409 Gjalwa Congkhapou přibližně padesát kilometrů od tibetské Lhasy.

Klášter hrál významnou roli v politickém, ale především náboženském životě celé země. V roce 1959 v něm sídlilo na 7500 mnichů, klášter byl ale během kulturní revoluce zcela zničen čínskými vojsky.

Do indického exilu se odtud podařilo uprchnout skupince mnichů, kteří v jižní Indii založili klášter nový. Současná budova je však velmi poškozena po silných monzunech v roce 2010.

Návštěvníci se mohou v rámci festivalu těšit i na promítání filmů s tibetskou tematikou. Připraveny jsou také přednášky s tematikou humanitární pomoci v Himálaji.

Diskuse se budou týkat ohrožení tradičního života nomádů, rekonstrukce tibetských exilových vesnic po záplavách v Ladaku či problémů vzdělávání tibetských dětí.