Pramen Těšíkovské kyselky vyvěrá na pravém břehu Trusovického potoka nedaleko Těšíkova, místní části Šternberka.

„Je vyhledávaným přírodním pramenem pro obyvatele širokého okolního regionu. Vedle lékařského významu vody je tato minerální voda oblíbená i pro své chuťové vlastnosti a v hojné míře je využívána občany Šternberska, Bruntálska, Rýmařovska a Olomoucka jako stolní voda,“ potvrdila mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

Pramen je podle archivních materiálů doložen již v roce 1669 jako přírodní kyselka. Od roku 1935 je pak podchycen vrtem. Hloubka vrtu je 63 metrů. Již za první republiky byla z pramene zásobována soukromá plnírna. Jedná se o velmi silný pramen, který nikdy nezamrzá.

„Dokonce bylo uvažováno o vybudování soukromého sanatoria nebo lázní nad pramenem – tento záměr se již nepodařilo uskutečnit kvůli válečným událostem a po II. světové válce byl pramen znárodněn,“ připomněla mluvčí.

V 90. letech byl pak vrácen restituentům, kteří jej převedli do majetku Města Šternberka. „Město jej v roce 2004 za využití evropských peněz kompletně zrekonstruovalo a nyní je vyhledávaným turistickým cílem,“ sdělila Černocká.

Radnice čas od času nechává zkontrolovat složení populární minerálky, aby měla jistotu, zda případně nedochází k její kontaminaci a voda je při rozumném využívání stále nejen lahodná, ale zároveň zdraví prospěšná.

close Výsledky laboratorního vyšetření vzorku odebraného z Těšíkovské kyselky. Část chemického vyšetření. info Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě zoom_in Výsledky laboratorního vyšetření vzorku odebraného z Těšíkovské kyselky. Část chemického vyšetření.

Bakteorologicky jako balená

Olomoucký deník získal výsledky poslední analýzy. Prováděl ji Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě v rozsahu odpovídajícímu rozboru pitné vody, přestože se jedná o přírodní minerálku, která se nedá porovnávat s limity pro pitnou, ale ani pro balenou minerální vodu.

Laboratorní výsledky potvrdily, že zdroj není kontaminovaný bakteriologicky.

„Po stránce bakteriologické je na úrovni balené minerální vody,“ sdělil Martin Halata ze Zdravotního ústavu.

Stejně tak po stránce organických kontaminantů, například pesticidů, je těšíkovský zdroj čistý.

Vyšší obsah vápníku a železa

Pokud jde o kovy, pak ani u tohoto ukazatele nedochází ke kontaminaci těžkými kovy – olovo, kadmium, arsen.

„Co se našlo, a to je typické pro některé lokality, byl vyšší obsah berylia,“ uvedl Martin Halata.

V porovnání s pitnou vodou by co do obsahu berylia, železa ani manganu nevyhovovala Těšíkovská kyselka pitné vodě, ale od toho je to přírodní minerální voda.

„Není kontaminovaná bakteriologicky, organicky ani těžkými kovy. Jde o kyselku s vyšším obsahem hydrogenuhličitanů, vápníku a železa. Není přemineralizovaná, přírodní zasolení je střední,“ vyhodnotil.

„Celkově se jedná o lepší minerální vodu pro ‚běžné‘ použití. Není samozřejmě vhodné ji používat jako hlavní zdroj tekutin,“ připomněl Martin Halata.