Možnost vyplnění testů nabízí budoucím studentům společnost Scio a to při Srovnávacích zkouškách, které se konají 22. listopadu i v Olomouci.

„Jde o projekt, který už běží několik let. Letos je to už 13. ročník. Ročně se přihlásí okolo sedmi tisíc dětí,“ uvedl Bohumil Kartous, mluvčí scio.cz, která srovnávací testy pořádá.

Srovnávací zkoušky jsou složeny hned z několika testů.

„Z obecných studijních předpokladů, které prověřují například logické myšlení dětí či kombinační schopnosti práce s textem. Dále pak zkouška obsahuje český jazyk a matematiku. Letošní novinkou jsou i otázky z jazyka anglického,“ pokračoval mluvčí.

Za obecné studijní předpoklady, český jazyk a matematiku zaplatí zájemci 885 korun. Prověření znalostí z angličtiny přijde na 395 korun.

„Důležité také je zkusit si zkoušku v cizím prostředí. Výsledek Srovnávacích zkoušek pak bude i spolehlivou informací o tom, jak si žáci stojí v porovnání se svými vrstevníky z celé republiky a také jaké jsou šance na přijetí,“ doplnil Kartous.

Ti, kteří mají zájem vyzkoušet si atmosféru přijímaček a zjistit, kolik toho znají, by však neměli dlouze otálet. Uzávěrka elektronických přihlášek je už 6. listopadu. Více informací rodiče i žáci najdou na www.scio.cz.