Větším škodám zabránila mírnější zima. Pokud bude příznivé počasí, měly by práce začít brzy.

Opadávaní omítky způsobil původní měděný odtok, který zůstal ve zdivu při rekonstrukci v roce 2009 a zkorodoval.

„Protože nám památkový úřad nedovolil dodržet původní dokumentaci a nenechali nás vyměnit odpadní roury, zůstaly tam původní. Tento problém však nebyl zapsán do stavebního deníku," řekl jednatel společnosti Stavitelství Pospíšil Tomáš Pospíšil.

Město následně uplatnilo nárok na reklamaci.

Loni v červnu stálo u Terezské brány lešení.

„Roury se vyměňovaly za plastové. Tak to mělo být podle projektu," dodal Tomáš Pospíšil. Do objektu už tedy neteče.

Degradaci omítek způsobenou zatékáním řeší město Olomouc jakožto vlastník památky.

„Na podzim roku 2013 nechala zpracovat zhotovitelská firma Stavitelství Pospíšil zhodnocení stavu omítkového systému sanačním technikem. Podle jeho návrhu je nutné stávající omítku osekat na cihelné zdivo a nechat přirozenou cestou vyschnout. Poté aplikovat sanační omítku," sdělila mluvčí radnice Radka Štědrá.

Vše je zahrnuté do reklamačního řízení.

Terezská brána v Olomouci

Památkáři souhlasili

Jelikož se jedná o nemovitou kulturní památku, musel se k navrhovanému postupu prací vyslovit Národní památkový ústav a památkáři ze stavebního odboru olomouckého magistrátu.

„Národní památkový ústav vyjádřil s navrhovaným postupem prací souhlas a oddělení památkové péče magistrátu se s ním ztotožnilo," uvedla mluvčí.

Úředníci s NPÚ konzultovali obnovu povrchové úpravy zděných konstrukcí.

„Nejdůležitější ovšem je, aby se již do Terezské brány nedostávala srážková voda. Možným větším škodám naštěstí zabránila mírná zima. Kdyby například déle mrzlo, památce by mrazové cykly mohly ublížit výrazně více," řekl vedoucí odboru péče o památkový fond Ondřej Belšík z NPÚ, územního odborného pracoviště v Olomouci.

Stavební práce by podle radnice měla stavební firma zahájit co nejdříve. Kdy, to bude záviset na počasí. Přesný termín zatím není stanoven.